KANDYDACI NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH – zasady rekomendacji przez WOPiTU w Łomży

Biegłych Sądowych w Przedmiocie Uzależnienia od Alkoholu w województwie podlaskim powołują Prezesi Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży Suwałkach na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz Specjalisty Wojewódzkiego ds. Psychiatrii. Prezesi Sądów Okręgowych aktualizują listę biegłych […]


Zasady odbywania staży klinicznych w WOPiTU

Nazwa i adres ośrodka Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Łomża 18-400, ul. Rybaki 3, tel. 86 216 67 03 Kierownik placówki Paweł Romuald Kołakowski – […]


Hazard i inne uzależnienia behawioralne

„Program diagnozy i psychoterapii osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych oraz psychoedukacji i pomocy psychologicznej osobom bliskim i rodzinom” Informujemy, że w roku 2017 również realizujemy Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji  Ministra […]


KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH DO COTU I DOTU

Kolejka oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień W Łomży   Zapisy pacjentów na listę oczekujących prowadzone są: od poniedziałku do środy w godz. 8-15, od czwartku do piątku w godz. 13-20 pod numerem telefonu 863070477. […]


PARPA. Dofinansowanie do szkolenia w I Etapie Programu

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii […]


Ośrodek ma akredytację na prowadzenie staży

  Z wielkim zadowoleniem pragniemy poinformować, że dnia 12.12.2016 r. Ośrodek uzyskał akredytację Dyrektora PARPA na prowadzenie staży, w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Akredytacja dla WOPiTU na prowadzenie staży  


Oświadczenie dyrektora WOPiTU

Łomża, 23.11.2016 r. Oświadczenie. Na ręce Marszałka Województwa Podlaskiego złożyłem rezygnację ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z powodów osobistych. Osobom cierpiącym i ich rodzinom chcę dalej służyć swoją wiedzą i doświadczeniem jako psycholog kliniczny, […]