Zjazd Absolwentów 25.03.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 25.03.2017 r. Temat Zjazdu: „Czy to co się dzieje ze mną jest dla mnie trzeźwieniem?” Osoby prowadzące: Anna Leśniewska, Adam Kołakowski Start – godzina 10.00 Do uczestnictwa zapraszamy: osoby, które przeszły terapię […]


Nowy Dyrektor WOPiTU – mgr Renata Szymańska

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Zgodnie z  Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2017 r. Nr 196/2564/2017 z dniem 1 marca […]


KANDYDACI NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH – zasady rekomendacji przez WOPiTU w Łomży

Biegłych Sądowych w Przedmiocie Uzależnienia od Alkoholu w województwie podlaskim powołują Prezesi Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży Suwałkach na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz Specjalisty Wojewódzkiego ds. Psychiatrii. Prezesi Sądów Okręgowych aktualizują listę biegłych […]


Zasady odbywania staży klinicznych w WOPiTU

Nazwa i adres ośrodka Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Łomża 18-400, ul. Rybaki 3, tel. 86 216 67 03 Kierownik placówki Paweł Romuald Kołakowski – […]


Hazard i inne uzależnienia behawioralne

„Program diagnozy i psychoterapii osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych oraz psychoedukacji i pomocy psychologicznej osobom bliskim i rodzinom” Informujemy, że w roku 2017 również realizujemy Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji  Ministra […]


KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH DO COTU I DOTU

Kolejka oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień W Łomży   Zapisy pacjentów na listę oczekujących prowadzone są: od poniedziałku do środy w godz. 8-15, od czwartku do piątku w godz. 13-20 pod numerem telefonu 863070477. […]


PARPA. Dofinansowanie do szkolenia w I Etapie Programu

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii […]