"W poszukiwaniu siebie - Moje wartości "

Zaproszenie na warsztat

"W poszukiwaniu siebie - Moje wartości "

 

Zapraszam na warsztat poświęcony odkrywaniu swoich wartości jako odpowiedzi na doświadczenie wewnętrznej pustki. Celem warsztatu będzie odnajdywanie siebie w odkrywaniu osobistych wartości poprzez przyjrzenie się swojemu życiu.

Sesja będzie realizowana w ramach Dziennego Oddziału także w czasie uczestnictwa w warsztatach przysługuje państwu zwolnienie lekarskie.

Sesja ta jest kierowana do:

- osób uzależnionych, które ukończyły etap podstawowy leczenia i utrzymują abstynencję alkoholową, 

- członków rodzin osób uzależnionych.

 

Termin :    06.12 - 10.12.2021r

Prowadząca Danuta Kozłowska

W celu zgłoszenia swojego udziału proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 

695-346-331 

!ZAPISZ SIĘ NA SZCZEPIENIE!

ZAPRASZAMY!

SZCZEPIMY W KAŻDY PIĄTEK! 

SZCZEPIONKAMI:

 

- PFIZER

- MODERNA

- SZCZEPIONKĄ JEDNORAZOWĄ

JOHNSON & JOHNSON

NOWY OŚRODEK ! WYSOKIE MAZOWIECKIE !

W listopadzie 2021r. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży uruchomił

! NOWY !

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Wysokiem Mazowieckiem 

adres:

Rynek Piłsudskiego 23,

18-200 Wysokie Mazowieckie

nr. tel.

(86) 217 32 40 lub 510 117 807

   

  

Ośrodek w Wysokiem Mazowieckiem udziela profesjonalnej bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom poniżej 7 r. ż, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych — do ich ukończenia.

Zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Zwróć się do ośrodka jeśli:

  • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

  • Masz problem z komunikacją z dzieckiem lub występuje brak relacji.

  • Dziecko nie radzi sobie w trudnych sytuacjach, podejmuje zachowania autodestrukcyjne.

 

  • Dziecko wykazuje zaburzenia neurorozwojowe.

 

 W ramach pomocy w ośrodku oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne

  • porada psychologiczne

  • sesje psychoterapii indywidualnej

  • sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej

  • sesje wsparcia psychospołecznego

  • Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

Świadczenia realizowane są bez skierowania i BEZPŁATNIE  w ramach NFZ

 

Kontakt: Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wysokiem Mazowieckiem---- tel: (86) 217 32 40 lub 510 117 807 

Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży
tel: 575 663 830

Bądź na numer stacjonarny: 86 216 67 03

Ośrodki współpracują ze sobą.

ZAPISZ SIĘ NA SZCZEPIENIE!

Zaproszenie na warsztat "W poszukiwaniu siebie - Moje wartości "

 

Zaproszenie na warsztat

"W poszukiwaniu siebie - Moje wartości "

 

Zapraszam na warsztat poświęcony odkrywaniu swoich wartości jako odpowiedzi na doświadczenie wewnętrznej pustki. Celem warsztatu będzie odnajdywanie siebie w odkrywaniu osobistych wartości poprzez przyjrzenie się swojemu życiu.

Sesja będzie realizowana w ramach Dziennego Oddziału także w czasie uczestnictwa w warsztatach przysługuje państwu zwolnienie lekarskie.

Sesja ta jest kierowana do:

- osób uzależnionych, które ukończyły etap podstawowy leczenia i utrzymują abstynencję alkoholową, 

- członków rodzin osób uzależnionych.

 

Termin :    25.10 - 29.10.2021r

Prowadząca Danuta Kozłowska

W celu zgłoszenia swojego udziału proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 

695-346-331