asierbinska

Ponowny nabór na objęcie funkcji Koordynatora Przychodni

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZLAEŻNIEŃ   Ogłasza ponowny nabór na objęcie funkcji Koordynatora Przychodni   Zakres obowiązków Koordynatora Przychodni w skład której wchodzą wszystkie poradnie (Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży, Poradnia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, Poradnia Uzależnień w Zambrowie oraz Poradnia Psychologiczna): • kierowanie pracą terapeutów podległych poradni;• ustalanie grafiku …

Ponowny nabór na objęcie funkcji Koordynatora Przychodni Read More »

Konkurs na stanowisko: Fizjoterapeuty

Fizjoterapeuty Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko:   Fizjoterapeuty   Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży   I. Nazwa i adres organizatora: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18 – 400 Łomża tel. Sekretariat 86 216 28 20    …

Konkurs na stanowisko: Fizjoterapeuty Read More »

Ogłoszenie o konkursie ofert – Lekarze

Ogłoszenie o konkursie ofert Z dnia 13.07.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej.   Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 633 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia …

Ogłoszenie o konkursie ofert – Lekarze Read More »

Ogłoszenie o konkursie ofert – pielęgniarki

    Ogłoszenie o konkursie ofert   Z dnia 12.07.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej.   Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 633 z póź. zm.) oraz Ustawy …

Ogłoszenie o konkursie ofert – pielęgniarki Read More »

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień został powołany decyzją Wojewody Łomżyńskiego w lutym 1992 roku i po uroczystym rozpoczęciu działalności na początku czerwca, zaczął przyjmować pierwszych pacjentów. Początkowo w ramach Poradni Uzależnień, a od roku 1993 także w oddziale całodobowym 16-łóżkowym. Na przestrzeni lat liczba leczących się pacjentów stopniowo zwiększała się i …

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Read More »

Personel do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Wojewódzki Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego: 1. Lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii 2. Lekarza psychiatrę 3. Lekarza neurologa 4. Lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii 5. …

Personel do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Read More »

Zjazd Absolwentów

Dyrektor Renata Szymańska
oraz Pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Zapraszają Serdecznie wszystkich Absolwentów WOPiTU z rodzinami

Pielęgniarki do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób wentylowanych mechanicznie

Poszukujemy Pielęgniarek Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni pielęgniarki do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób wentylowanych mechanicznie. Kontakt: Sekretariat – 86 216 28 20, sekretariat@wopitu.pl Zakres obowiązków: Wykonywanie podstawowych czynności pielęgniarskich. Prowadzenie dokumentacji medycznej Wymagania: Posiadanie Dyplomu Pielęgniarskiego Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu zarejestrowane w OIPiP, Komunikatywność i umiejętność …

Pielęgniarki do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób wentylowanych mechanicznie Read More »

Kierownik Przychodni

Kierownik Przychodni DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZLAEŻNIEŃ Ogłasza nabór wewnętrzny na objęcie funkcji Kierownika Przychodni Zakres obowiązków Kierownika Przychodni w skład której wchodzą wszystkie poradnie  (Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży, Poradnia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, Poradnia Uzależnień w Zambrowie oraz Poradnia Psychologiczna): Kierowanie pracą terapeutów podległych poradni; ustalanie grafiku obsady/zastępstwa …

Kierownik Przychodni Read More »

Skip to content