Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

W Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień prowadzona jest terapia osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, innych uzależnień behawioralnych w systemie dziennym.

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 zaś popołudnia oraz soboty-niedziele i dni świąteczne spędza w swoim środowisku.

W pracy terapeutycznej na oddziale ważne dla nas jest by pacjent nie tylko nabył wiedzę o chorobie, ale też poznał siebie i mógł tej wiedzy doświadczyć. Wykorzystując procesy grupowe oraz relację terapeutyczną, dostarczamy pacjentowi doświadczeń korektywnych ważnych w procesie zdrowienia. W pracy z pacjentami korzystamy z różnych podejść terapeutycznych, każdorazowo indywidualizując terapię poszczególnych pacjentów.

Leczenie w oddziale dziennym jest prowadzone we współpracy z zespołem terapeutycznym Oddziału stacjonarnego, taka sytuacja ułatwia dostosowanie formy leczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.

Program terapii trwa 8 tygodni. Przyjęcia nowych osób odbywają się w poniedziałki po wcześniej odbytej konsultacji w PU w Łomży.

Atutem terapii w Oddziale Dziennym jest taki udział w intensywnym programie terapii, który nie izoluje od życia w środowisku, a stwarza okazję do codziennego praktycznego sprawdzania nabytej wiedzy i umiejętności w kontakcie z najbliższym otoczeniem.

Za okres pobytu pacjent pracujący może uzyskać zwolnienie lekarskie.

W ramach terapii w Oddziale Dziennym pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznej, psychologicznej. Otrzymują materiały edukacyjne i pomoce niezbędne do realizacji programu terapeutycznego oraz jeden posiłek dziennie – obiad.

Do Oddziału Dziennego nie ma kolejki oczekujących. Pacjenci zainteresowani przyjmowani są na bieżąco.

Zasady przyjęcia:

Pacjent do oddziału zostaje przyjęty po wcześniejszej konsultacji z terapeutą w Poradni Uzależnień, który kwalifikuje pacjenta do przyjęcia oraz po uzyskaniu skierowania od lekarza. Na powyższe wizyty należy umówić się w Rejestracji Poradni (tel. 86 216 67 03).

Terapia

Celem terapii jest:

 • budowanie motywacji do utrzymywania abstynencji i zmiany zachowań
 • przekazanie wiedzy na temat uzależnienia,
 • diagnoza objawów i mechanizmów uzależnienia oraz autodiagnoza pacjenta,
 • doświadczenia korektywne wynikające z procesów grupowych, relacji terapeutycznej
 • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów głodu i radzenia sobie z nim,
 • rozumienie rozwoju uzależnienia w kontekście sytuacji życiowej pacjenta,
 • poprawa funkcjonowania pacjenta w różnych obszarach życia,
 • lepsze rozumienie swoich problemów osobistych,
 • budowanie motywacji do dalszej terapii i życia w abstynencji.
 • tworzenie okazji do rozstawania się z zachowaniami nałogowymi (nikotyna, kofeina, i inne).

Formy terapii:

 • Rozmowy indywidualne diagnostyczne i sesje psychoterapii,
 • społeczność terapeutyczna,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoedukacja,
 • treningi umiejętności i zmiany zachowań,
 • sesje zapobiegania nawrotom choroby oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, złość, agresja, przemoc.
Skip to content