e-Zdrowie


ezdrowie1

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Portal Pacjenta został zrealizowany jako element projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, który swym zakresem objął także gruntowne wyposażenie 26 podmiotów leczniczych w zaawansowaną infrastrukturę techniczną oraz ich informatyzację, zarówno w obszarze administracji, jak i wsparcia procesu leczenia.

W ramach licznych prac prowadzonych w projekcie, przeprowadzono wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających m.in. uruchomienie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, bezpieczną komunikację pomiędzy placówkami leczniczymi oraz zbudowaną Platformą Regionalną, w szczególności w zakresie udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Poniżej zaprezentowane zostały główne korzyści wynikające z systemu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, w podziale na poszczególne grupy odbiorców:

Pacjent – możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach woj. podlaskiego, Użytkownik może już rejestrować się do poradni specjalistycznych w szpitalach zintegrowanych w Portalu Pacjenta. Posiadanie konta na Portalu Pacjenta umożliwia elektroniczną rejestrację do kilkudziesięciu poradni specjalistycznych w szpitalach na terenie województwa podlaskiego,

– dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,

– uzupełnianie własnej dokumentacji medycznej o prywatne badania, wyniki itp.,

– możliwość wydruku dokumentacji medycznej,

– możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

– dostęp do aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze woj. podlaskiego na jednym Portalu Pacjenta.

Podmioty lecznicze – systemy wspierające procesy medyczne (HIS),

– systemy zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną (EDM),

– lokalne systemy Business Intelligence (BI) wspomagające proces zarządzania podmiotem leczniczym,

– systemy wspomagające działania administracyjne i  zarządzanie w podmiotach (ERP),

– systemy obiegu dokumentów wspierający obieg korespondencji w podmiocie leczniczym (EOD).

Organy tworzące – system Business Intelligence (BI) wspomagający proces zarządzania podmiotem leczniczym z poziomu organu tworzącego,

– Portal Menedżerski umożliwiający dostęp do predefiniowanych raportów, analiz i zestawień zarządczych wraz z możliwością tworzenia nowych zapytań.

Docelowym celem budowanego rozwiązania jest usprawnienie procedur leczenia i diagnozy np. poprzez wykorzystanie posiadanych już przez pacjenta wyników badań oraz możliwość sprawnej analizy dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w różnych podmiotach leczniczych.

Dostęp do kluczowych funkcjonalności Portalu Pacjenta, jakimi są e-Rejestracja oraz dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, możliwy jest po założeniu i aktywacji konta użytkownika.

Założenie konta na Portalu Pacjenta, wiąże się tylko z krótką, kilkuminutową rejestracją na stronie internetowej ezdrowie.wrotapodlasia.pl

 

Jeśli Państwu nie chce się, nie macie Państwo czasu, zrobimy to za Państwa.

Aby założyć konto, proszę kontaktować się z Rejestracją i podać swojego maila, bądź na maila z prośbą o założenie konta: informatyk@wopitu.pl

 

Aby założyć Konto na Portalu Pacjenta, pacjent powinien:

  1. Wejść na stronę ezdrowie.wrotapodlasia.pl.
  2. Wprowadzić dane: imię, nazwisko, PESEL, email, zaakceptować Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta.
  3. Na adres e-mail przyjdzie wiadomość zawierająca: login użytkownika, hasło tymczasowe oraz link do pierwszej zmiany hasła.
  4. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła.

Użytkownik może już rejestrować się do poradni specjalistycznych w podmiotach leczniczych zintegrowanych w Portalu Pacjenta.

Elektroniczna Rejestracja do poradni specjalistycznych

Posiadanie konta na Portalu Pacjenta umożliwia elektroniczną rejestrację do kilkudziesięciu poradni specjalistycznych na terenie województwa podlaskiego, bez konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w długich kolejkach do rejestracji. Potwierdzenie rezerwacji przez podmiot leczniczy wysyłane jest na adres e‑mail użytkownika.

System e-Rejestracja ma też możliwość przeglądu terminów możliwych wizyt w wielu poradniach na terenie całego województwa, analizy kolejek, czy wyboru preferowanego lekarza. System zapewnia także możliwość  zmiany terminu wizyty, czy też jej anulowanie/odwołanie – wszystko to z poziomu własnego komputera.

Dostęp do dokumentacji medycznej ze swojego komputera

Inną funkcjonalnością, dostępną na Portalu Pacjenta „Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie”, jest wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, jej wydruk bez konieczności wizyty w poradni, analizę wyników badań, bądź historii leczenia.

Dostęp do własnej dokumentacji medycznej na Portalu Pacjenta możliwy jest dopiero po Aktywacji konta pacjenta w podmiocie leczniczym zintegrowanych w Portalu Pacjenta.

    Aby aktywować konto na Portalu Pacjenta

  1. W celu aktywowania Konta Pacjenta należy poprosić w rejestracji/poradni jednego z podmiotów leczniczych (Lista podmiotów) o aktywację Konta Pacjenta. Po podaniu loginu i okazaniu dowodu osobistego, pracownik podmiotu leczniczego przekaże kod PIN, który należy później wpisać na Portalu Pacjenta (kliknięcie w imię i nazwisko po zalogowaniu à opcja: Aktywuj konto).

W podmiocie leczniczym Pacjent powinien wyrazić zgodę na

  1. przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym, wtedy każda dokumentacja wytworzona w tym podmiocie leczniczym będzie widoczna na koncie Pacjenta w Portalu Pacjenta.
  2. Na tym etapie Pacjent uzyskuje pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności portalu, w tym do dokumentacji elektronicznej wytworzonej na poziomie podmiotu leczniczego.

 

Strefa wiedzy o akcjach profilaktycznych z terenu województwa podlaskiego

Oprócz dwóch ww. zasadniczych funkcjonalności, Portal Pacjenta udostępnia również bazę informacji z obszaru zdrowia oraz zestaw aktualności np. o programach profilaktycznych, porady nt. zdrowego trybu życia czy przygotowania do badań. Baza informacji jest na bieżąco uzupełniania informacjami pochodzącymi bezpośrednio z podmiotów leczniczych, jak i z instytucji związanych z obszarem zdrowia.

Skorzystaj z możliwości internetowej rejestracji i dostępu do dokumentacji medycznej – Załóż konto na Portalu Pacjenta już dziś.

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.