Historia


Rok 2012 był szczególną datą dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ponieważ obchodziliśmy XX rocznicę istnienia.

Pragnę przypomnieć, że na fali radości i powiewu nowego ducha z okazji pobytu Papieża Jana Pawła II w Łomży oraz jako owoc I Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 1991 r. zapadła decyzja Wojewody Łomżyńskiego we współpracy z Zarządem Miasta Łomża
o organizacji Ośrodka (dzięki dotacjom udzielonym przez Ministra Zdrowia).

  • 28.01.1992 r. został powołany Ośrodek, a w kwietniu rozpoczęliśmy przyjmowanie pierwszych pacjentów w naszej siedzibie przy ul. Rybaki 3.
  • 04.06.1992 nastąpiło uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
  • W dniach 8-9.11.2002 r., obchodząc X rocznicę istnienia WOPiTU zorganizowaliśmy II Kongres Trzeźwości pod nazwą „Od uzależnienia w kierunku rozwoju duchowego”.

Świętując XX rocznicę w 2012 r.   zorganizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

  1. III Kongres Trzeźwości  w dn.11-13 listopada 2012 r.
  2. Nakręcono       film edukacyjno-dokumentalny       pt. „ Tu zawsze ktoś czeka …
  3. Wydano „ Informator WOPiTU – o możliwościach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom” – publikacja prezentuje historię lecznictwa odwykowego o powstawanie ruchu samopomocowego AA i Al.-anon w regionie oraz minione 20 lat pracy Ośrodka.  Zawiera też informację o placówkach   leczenia uzależnień na terenie woj. podlaskiego.

[ do otrzymania w sekretariacie ośrodka]

 

HISTORIA WOPITU ŁOMŻA

Ośrodek został powołany w styczniu 1992 r. przez Wojewodę Łomżyńskiego jako samodzielna jednostka budżetowa.

Jego powstanie było „powiewem nowego ducha” po pierwszych wyborach samorządowych, Kongresie Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej i wizycie Papieża Jana Pawła II w Łomży.

Od początku swego istnienia Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (od 1994r. program monitorowania efektów terapii), Duszpasterstwem Trzeźwości i Pełnomocnikami Samorządów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu 1997 r. Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jeden z pierwszych w województwie łomżyńskim. Od stycznia 1999 r. podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego zaś od 20.09.1999r. jest placówką koordynującą funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim.

Siedzibą Ośrodka jest samodzielny budynek położony u podnóża Starego Miasta w dolinie Narwi na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego. Wiosną z okien Ośrodka rozciągają się piękne widoki na rozlewiska Narwi, szalejące stada ptaków i czasami dokuczają komary. Nad pacjentami „czuwa rodzina bocianów”.

W podpiwniczeniu Ośrodka  miało swoją siedzibę  Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” (do 2013r.) potocznie nazywane Klubem Abstynenta. Stowarzyszenie  zorganizowała grupa pierwszych pacjentów  spotykajaca się w światlicy osiedlowej w podpowniczeniu bloku przy ul ks. Janusa 12 w latach 1988 -1992.  Animatoerm i terapeutą  grupy oraz   inspiratoerm powarania  klubu,  a nastepnie stowarzyszenia był  Paweł Kołakowski. Obecnie Stowarzyszenie  ma swoja siedzię przy ul. Dwornej 13.

Organizatorem Ośrodka, twórcą programu terapii i dyrektorem jest mgr Paweł Romuald Kołakowski – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor.

O dobry kontakt z pacjentami i pozytywne efekty terapii dba interdyscyplinarny zespół specjalistów składający się z:

* lekarzy psychiatrów
* psychologów klinicznych
* certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień
* specjalistów problematyki rodzinnej, psychologów, pedagogów
* certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień
* pielęgniarek i pracownika socjalnego
* księdza katolickiego – opiekuna duchowego.

O sprawną obsługę troszczą się:

* pracownicy administracyjni i gospodarczy

Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami w szczególności z Duszpasterstwem Trzeźwości przy Kościele oo. Kapucynów, ze stowarzyszeniami , klubami abstynenckimi, Auchem Anomimowych Alkoholoków i Al-Anin.  Od kilku lat we współpracy z ks. Opiekunem i Bractwem Trzeźwości z Ostrołęki organizowane są Rekolekcje Ewangelizujące dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem.