Zapytanie ofertowe na „Zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego”

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na „Zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego”. Zamówienie realizowane jest w ramach modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanych w ramach projektu II ETAP „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenia usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego”.

Zaproszenie do składania ofert Sprzęt medyczny

Załącznik nr 1- szczegółowy opis urządzeń

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 - oferta asortymentowa

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Zmiany do wymagań