Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę sprzętu IT”

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na „Zakup i dostawę sprzętu IT” przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.Zamówienie realizowane jest w ramach modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanych w ramach projektu II ETAP „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenia usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego”.

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt IT

Zalacznik nr 1 - szczegołowy opis sprzetu

Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy

Zalacznik nr 2.1 - oferta asortymentowa

Zalacznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

Zmiana do wymagań sprzęt IT