Program ograniczenia picia

Co to jest Program Ograniczenia Picia?

Program Ograniczenia Picia – to taki program, w którym wypracowuje się zdyscyplinowane wzorce spożywania alkoholu, zgodnie z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, który uwzględnia takie czynniki jak: częstotliwość i ilość picia alkoholu, miejsce, okoliczności. Celem programu jest min. redukacja konsekwencji spowodowanych spożywaniem alkoholu.

Program Ograniczenia Picia skierowany jest dla:

 • Osób pijących alkohol w sposób szkodliwy/ryzykowny.
 • Osób uzależnionych od alkoholu, które:                                                                                                    

– nie potrafią zaakceptować trwałej abstynencji od alkoholu jako celu w terapii,
– są w początkowej fazie uzależnienia od alkoholu,
– dość dobrze funkcjonują w niektórych sferach życia,
– nie mają poważnych konsekwencji wynikających z picia alkoholu.

Program Ograniczenia Picia ma charakter krótkoterminowy, obejmuje do 10 spotkań, które odbywają w ramach Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży. Program ukierunkowany jest na realizację konkretnego celu, jakim jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu. Realizowany jest w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej.Oddziaływania psychoterapeutyczne mogą być wsparte farmakoterapią.

W procesie terapii wskazana/możliwe są również spotkania rodzinne.

Przeciwwskazaniem do udziału w Programie są:

 • ciąża,
 • wszelkie zaburzenia funkcji wątroby, np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,
 • choroby metaboliczne, np. cukrzyca,
 • choroby układu pokarmowego, np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,
 • choroby układu krążenia, m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,
 • choroby neurologiczne, np. padaczka, stan po udarze mózgu,
 • niedokrwistość,
 • zaburzenia psychiczne, m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe, inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne),
 • długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem.

W przypadku występowania w/w przeciwwskazań zdrowotnych lub społecznych celowość udziału w programie będzie oceniana indywidualnie w ramach konsultacji lekarskiej, terapeutycznej.