Staże kliniczne PARPA

Nazwa i adres ośrodka

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU)

 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Łomża 18-400, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 67 03

Kierownik placówki

Renata Szymańska – Dyrektor WOPiTU, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA

Kierownik stażu

Chojnowska Małgorzata

Opiekunowie stażu

 1. Małgorzata Chojnowska
 2. Paweł Kleczyński
 3. Adam Kołakowski
 4. Sylwia Kołakowska
 5. Paweł Romuald Kołakowski
 6. Renata Szymańska

Typ placówki stażowej

√ poradnia

√ oddział dzienny

√ oddział całodobowy

Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach w ciągu 1 dnia

minimalnie: 8

Stażysta odbywa codziennie 8 godzin stażu.
Plan stażu przewiduje przerwę obiadową między zajęciami, wynikającą z harmonogramu pracy placówki. Stażysta uczestniczy w zajęciach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00. Dodatkowo od poniedziałku do czwartku stażysta uczestniczy w zajęciach popołudniowych według własnych preferencji i ustaleń z opiekunem stażu.

Sposób organizacji stażu

 1. Termin stażu można uzgodnić telefonicznie lub mailowo. Stażysta zgłasza termin dla siebie dogodny. Ostateczny termin ustala stażysta z kierownikiem stażu. Kierownik stażu na wskazany adres wysyła zaproszenie.
 2. Staż odbywa stażysta w WOPiTU w:
 • Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień
 • Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień
 • Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 1. Staż dobywa stażysta codziennie w ciągu dwóch tygodni po sobie następujących (poniedziałek-piątek).
 2. Staż zawiera 80 godzin ustruktualizowanej pracy w kontakcie z pacjentem, opiekunem i kierownikiem stażu.
 3. Plan stażu przewiduje zwiększenie stopnia trudności stażu dla osób, które mają doświadczenie zawodowe w terapii uzależnień, poprze zmniejszenie ilości godzin konsultacji z opiekunem stażu na rzecz współprowadzenia, prowadzenia grup w terapii pogłębionej.
 4. Stażysta zobowiązany jest do odbycia części stażu w Poradni gdzie realizowany jest program pogłębiony terapii uzależnień.
 5. Stażysta odbywa staż zgodnie z planem stażu oraz wytycznymi zawartymi w programie stażu.
 6. Plan stażu obejmuje zapoznanie się z programami terapeutycznymi dla różnych grup pacjentów: uzależnionych chemicznie i behawioralnie, współuzależnionych.

Podstawowym założeniem stażu klinicznego jest praktyczne zademonstrowanie stażyście różnych grup, metod i technik terapeutycznych oraz realistyczne nakreślenie kolejnych kroków pacjenta od leczenia stacjonarnego do kontynuacji terapii w formie ambulatoryjnej.

Warunki zaliczenia stażu

Na staż przyjmowane są osoby, które przedstawią zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora PARPA z dnia 01.07.2012r. (z późn. zmianami):

 1. Zaświadczenie o nadaniu statusu „Osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień” albo „osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie instruktora uzależnień”
 2. Zaświadczenie po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w 14 ust. 2pkt 1 rozporządzenia.

Zaświadczenie należy przedstawić (kopię) w pierwszym dniu stażu).

Warunki zaliczenia stażu:

 1. Ocena umiejętności prowadzenia sesji grupowych:
  psychoedukacyjnych i
   psychoterapeutycznych:
 • Sesje grupowe dla osób uzależnionych
 • Sesje grupowe dla osób współuzależnionych

Ocenianie: sposób prowadzenia, rozumienie zjawisk w procesie grupowym,
prezentacja materiału (mikroedukacja), sposób udzielania informacji zwrotnych

 1. Ocena umiejętności w zakresie pracy indywidualnej z pacjentem:
 • Nawiązywanie kontaktu, zebranie wywiadu, rozumienie problemów pacjenta, w tym motywacji do zmiany
 • Przygotowanie na podstawie zebranych informacji studium przypadku, w tym przedstawienie pacjenta na tle grupy, rozumienia jego problemów wraz z propozycją strategii terapeutycznej, biorąc pod uwagę program placówki.
 1. Ocena prowadzonej dokumentacji powierzonego pacjenta

Stażysta prowadzi Dziennik Stażu, i w ramach tego sporządza zapisy swojej pracy.
Omawia swoją pracę na zebraniach klinicznych, z opiekunem stażu, lub kierownikiem
stażu.

Możliwość zakwaterowania w ośrodku stażowym

Tak.

Szczegóły do ustalenia telefonicznie z Kierownikiem stażu.

Rodzaje zajęć, w których uczestniczy stażysta.

Pozostałe informacje

Ośrodek jest placówką z rozwiniętym programem dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

W ramach Poradni Uzależnień, pracujemy z osobami uzależnionymi na poziomie podstawowym i pogłębionym, w procesie grupowym i indywidualnym. W ramach całodobowego oddziału terapii uzależnień i w ramach dziennego oddziału terapii uzależnień pracujemy z osobami uzależnionymi od środków chemicznych i uzależnień behawioralnych (hazard
i inne uzależnienia behawioralne).

Zespół terapeutyczny naszego Ośrodka to zespół, który kształci się w kilku nurtach psychoterapii: zintegrowanej, psychodynamicznej, humanistycznej, ericksonowskiej, dzięki temu panuje atmosfera sprzyjająca rozwijaniu umiejętności i potwierdzaniu już nabytych.

W ramach wolnego czasu, w weekend, uczestnik stażu może skorzystać
z oferty turystycznej naszego regionu. Łomża jest miastem pięknie położonym na wzgórzu, w dolinie Narwi, jednej z najpiękniejszych rzek Polski. Rejon nasz przepełniony jest tradycją kurpiowszczyzny. Dla lubiących historię –zwiedzanie Fortyfikacji carskich, skansenu w pobliskim miasteczku, dla lubiących sporty zimowe, nieopodal stok śnieżny dla narciarzy, saneczkarzy, a latem, czysta woda Narwi zmyje trudy dni, piękne tereny dla lubiących spacery.