ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE


ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

EA.361.7.2020
prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity
,,Przygotowanie i dostawa zestawów całodziennego wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 2021-2023''
Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Adres:
ul. Rybaki 3,
18-400 Łomża
tel. (86) 216 28 20, fax. (86) 216 28 20,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://www.wopitu.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.woptul.wrotapodlasia.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 08:00-15:00

 

Opis przedmiotu zamówienia


,,Przygotowanie i dostawa zestawów całodziennego wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 2021-2023''

 

Ogłoszenie - Zapytanie art. 138 o - Dostawę obiadow do WOPITU 2021 - 2023

Załącznik nr 1 - Opis WOPITU

Załącznik nr 2 - IPPU - umowa

Załącznik nr 3 - Oferta

Załącznik nr 3.1 - Jadłospis Oświadczenie

Zalącznik nr 3.2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zalącznik nr 3.3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedz nr 3

Odpowiedz nr 4

wynik postępowania

wynik postępowania cd

Informacja o zawarciu umowy

PRZETARG -Dostawa wyposażenia medycznego 27.08.2020r.

Ogłoszenie nr 578366-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4
Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0068/18

Czytaj więcej: PRZETARG -Dostawa wyposażenia medycznego 27.08.2020r.

PRZETARG - Dostawa wyposażenia medycznego

Ogłoszenie nr 554664-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4
Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0068/18

Czytaj więcej: PRZETARG - Dostawa wyposażenia medycznego

PRZETARG - Dostawa wyposażenia meblowego

Ogłoszenie nr 553626-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia meblowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1

Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0068/18

Czytaj więcej: PRZETARG - Dostawa wyposażenia meblowego

Zapytanie ofertowe na "Węzeł cieplny"

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży , ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża prosi o złożenie oferty na realizację węzła cieplnego. W związku z realizacją zadania  inwestycyjnego: "Budowa budynku technicznego (gospodarczego), budowa 26 miejsc postojowych, budowa dróg, chodników, placów manewrowych, budowa trzech wiat, rozbudowa budynku głównego o pojazdach dla karetek oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na ośrodek terapii uzależnień i długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu".

Zaproszenie do składania ofert na Węzeł cieplny

Projekt_elektryczny_Wezla_WOPiTU

PRZEDMIAR_WEZEL_ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR_WEZEL_WOPITU_TECHNOLOGIA

Projekt technologiczny węzła

Umowa węzeł

Przekrój piwnicy

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego