ZAPROSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rosnącą liczbą zachorowań spotkanie zostaje odwołane.

PRZETARG - Dostawa wyposażenia medycznego

Ogłoszenie nr 554664-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4
Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0068/18

Czytaj więcej: PRZETARG - Dostawa wyposażenia medycznego

INFORMACJA

Zjazd absolwentów z dnia 27.06.2020r zostaje przełożony na dzień 4.07.2020r na godz 15:00.

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, termin ten może ulec zmianie, o czym będziemy informować na naszej stronie.

PRZETARG - Dostawa wyposażenia meblowego

Ogłoszenie nr 553626-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia meblowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1

Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0068/18

Czytaj więcej: PRZETARG - Dostawa wyposażenia meblowego

Podziękowanie