Telezdrowie to warto zobaczyć !

 

Zachęcamy do wysłuchania programu Telezdrowie emitowanego w TVP3 Białystok w dniu 18.09.2021r.

Ciekawe spostrzeżenia dotyczące skutków zdalnego nauczania i programów radzenia sobie z powstałymi konsekwencjami.


https://bialystok.tvp.pl/27515395/telezdrowie

nowy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w powiecie Łomżyński w Sławcu.

W lipcu 2021 r Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży uruchomił nowy

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w powiecie Łomżyński w Sławcu.

Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 9 lipca br. Dzisiaj Ośrodek pracuje pełną parą. !

Wspominamy dzień otwarcia. :

       

            

https://www.narew.info/wiadomosci/23439,nowa-placowka-wsparcia-psychologiczno-terapeutycznego-na-ziemi-lomzynskiej-video?fbclid=IwAR1u7FsAic3oqh3hN-ylbwEVjl24NrBsVbVkx1wWLFss-uK8m4OBHA5WTYU

 

Ośrodek w Sławcu udziela profesjonalnej bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom poniżej 7 r. ż, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych — do ich ukończenia.

Zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Zwróć się do ośrodka jeśli:

  • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

  • Masz problem z komunikacją z dzieckiem lub występuje brak relacji.

  • Dziecko nie radzi sobie w trudnych sytuacjach, podejmuje zachowania autodestrukcyjne.

 

  • Dziecko wykazuje zaburzenia neurorozwojowe.

 

 W ramach pomocy w ośrodku oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne

  • porada psychologiczne

  • sesje psychoterapii indywidualnej

  • sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej

  • sesje wsparcia psychospołecznego

  • Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

Świadczenia realizowane są bez skierowania i BEZPŁATNIE w ramach NFZ

 

Kontakt: Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sławcu---- tel: 664 010 978

Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży
tel: 575 663 830

Bądź na numer stacjonarny: 86 216 67 03

Ośrodki współpracują ze sobą.

ZAPISZ SIĘ NA SZCZEPIENIE

Punkt Szczepień Powszechnych

przyjmuje zapisy na szczepienia, które odbędą się w dniach:

02.09.2021r. - szczepionka PFIZER 

03.09.2021r. -  jednodawkowa szczepionka JOHNSON

które odbędą się w godzinach działania punktu 12.00 - 20.00

 

Zapisy na szczepienia pod numerem tel. 86 216 69 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00

 lub w Rejestracji WOPiTU ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży

Porozumienie o współpracy OŚOPiP dla Dzieci i Młodzieży z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku

23 sierpnia Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Beata Jolanta Matyskiel podpisała porozumienie o współpracy z Dyrektorem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży działającym przy WOPiTU - Renatą Szymańską.

       W ramach współpracy uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, ich rodzice (opiekunowie prawni) oraz pracownicy OHP będą korzystali z usług świadczonych przez OŚOPIP dla Dzieci i Młodzieży.

Pracownicy obu instytucji będą mogli wymieniać się informacjami i współpracować w procesie diagnostycznym uczestników Hufca Pracy pozostających pod opieką podmiotu leczniczego,

po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) bądź pełnoletniego ucznia.

Zaproszenie na warsztat "W poszukiwaniu siebie - Moje wartości "

Zaproszenie na warsztat "W poszukiwaniu siebie - Moje wartości cz. II"

 

Zapraszam na warsztat poświęcony odkrywaniu swoich wartości jako odpowiedzi na doświadczenie wewnętrznej pustki. Celem warsztatu będzie odnajdywanie siebie w odkrywaniu osobistych wartości poprzez przyjrzenie się swojemu życiu.

Sesja będzie realizowana w ramach Dziennego Oddziału także w czasie uczestnictwa w warsztatach przysługuje państwu zwolnienie lekarskie.

Sesja ta jest kierowana do:

- osób uzależnionych, które ukończyły etap podstawowy leczenia i utrzymują abstynencję alkoholową, 

- członków rodzin osób uzależnionych.

 

Termin :    30.08-03.09.2021r

Prowadząca Danuta Kozłowska

W celu zgłoszenia swojego udziału proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu    695-346-331