Informacje dla placówek odwykowych


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, uruchomiliśmy na stronie nową funkcjonalność. Wszystkie ważne informacje dla placówek odwykowych w woj. podlaskim będą pojawiały się w odpowiedniej zakładce menu: Dla placówek odwykowych. Zapraszamy do regularnego odwiedzania.

Zespół WOPiTU

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Łomży

zaprasza  do udziału  w   dwuczęściowym  szkoleniu:

„Krótkoterminowa terapia par  – proces zdrowienia w uzależnieniu”

 

autorstwa wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie psychoterapii  uzależnień: Barbary Bętkowskiej- Kopała, Bożeny Maciek – Haściło, Krzysztofa Gąsiora i Jolanty Ryniak. Swoje doświadczenie zawodowe opierają na wieloletniej pracy  w instytucjach ochrony zdrowia oraz na nowoczesnej i aktualnej światowej wiedzy, prowadząc liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień oraz terapii par i innych z zakresu psychoterapii uzależnień.

 

Osoby realizujące szkolenie:

 

Dr hab. Barbara Bętkowska – Kopała – kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium

Wykształcenie: doktor habilitowany psychologii, specjalista psychologii klinicznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiej Szkoły Psychoterapii Socjo-somatoanalitycznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Socjo-Somatoanalitycznej i Gestalt.

Doświadczenie zawodowe: 23 lata pracy w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty oraz psychoterapeuty m.in.: w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i NZOZ Centrum Dobrej Terapii. Przez 9 lat wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień, dydaktyk w Katedrze Psychiatrii CMUJ. Realizacja projektów badawczych m.in. z zakresu uzależnień, publikowanie prac naukowych. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z terapii par w leczeniu uzaleznień.

Mgr Jolanta Ryniak – kieruje NZOZ Centrum Dobrej Terapii w Krakowie

Wykształcenie: magister psychologii, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener Europejskiej Szkoły Psychoterapii Socjo-Somatoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe: 22 lata pracy w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty oraz psychoterapeuty m.in.: w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i NZOZ Centrum Dobrej Terapii. Przez 10 lat kierownik merytoryczny i wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień, dydaktyk w Katedrze Psychiatrii CMUJ. Prowadzenie licznych szkoleń z zakresu problematyki uzależnień oraz terapii par i innych z zakresu psychoterapii uzależnień.

 

Szkolenie składa się z 2 zjazdów. Każdy zjazd trwa 3 dni, w terminach:

I część w dniach 25-26.27.09.2018 r.(wtorek, środa, czwartek)

II część w dniach 23-24.25.10.2018 r.(wtorek, środa, czwartek).

Rozpoczęcie szkolenia 25.09.2018 r. godz. 10.00

                                                                                  

Zakres tematyczny szkolenia :

 • Komunikacja pary: diagnoza problemowa, określenie celów pracy terapeutycznej, uzgodnienie i uregulowanie oczekiwań członków rodziny wobec siebie;
 • Rozmowy motywujące do wprowadzenia zmian w oparciu o uzgodnione cele;
 • Analiza gotowości do zmian i wyznaczenie zasobów rodziny i pary;
 • Poprawa komunikacji w parze i rodzinie;
 • Zmiana wzorców komunikacyjnych;
 • Rola pary w szerszym systemie rodzinnym, praktyki wychowawcze;
 • Intymność w związku;
 • Kończenie krótkoterminowego procesu terapeutycznego.

 

Formy dydaktyczne:

 • Przedstawienie założeń teoretycznych systemowego rozumienia rodziny z problemem uzależnień oraz technik poznawczych, motywacyjnych i systemowych pracy terapeutycznej z parą;
 • Przedstawienie zasad krótkoterminowych form terapii;
 • Wprowadzenie w problematykę oddziaływań terapeutycznych wobec pary i rodziny z problemem uzależnień;
 • Zajęcia superwizyjno – konsultacyjne .

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu z terenu naszego województwa i posiadających odpowiednie kwalifikacje:

 1. mają certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień, lub
 2. ubiegają się o certyfikat specjalistów psychoterapii uzależnień – i mają ukończony co najmniej I etap programu szkolenia, lub
 3. mają certyfikaty psychoterapeutów, lub
 4. ubiegają się o certyfikaty psychoterapeutów, lub
 5. są mgr psychologii
 • gotowe są poddać superwizji swoją pracę z małżeństwami, parami
 • są gotowe uczestniczyć we wszystkich dwóch zjazdach szkolenia, które stanowią integralną całość szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny finansowany  ze środków  Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.  Koszt ewentualnego  noclegu  ponosi uczestnik.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać   telefonicznie. Osobą do kontaktu Małgorzata Waniewska tel. 86 216 28 20.

 

Z poważaniem

Renata Szymańska

Dyrektor WOPiTU w Łomży

 

 

 

Dofinansowanie szkolenia specjalistów i instruktorów terapii uzależnień

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, przekażemy do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

 

Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.