Jan Paweł Kołakowski


Psycholog i trener biofeedback i neurofeedback II°. Psychoterapeuta i specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Z WOPiTU współpracuje od 2012 roku.