Jan Paweł Kołakowski


Psycholog i trener biofeedback i neurofeedback II°. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji oraz specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA. Z WOPiTU współpracuje od 2012 roku.