Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

KOLEJNOŚĆ

Kolejka oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień W Łomży

Zapisy pacjentów na listę oczekujących prowadzone są:

od poniedziałku do środy w godz. 8-15,

od czwartku do piątku w godz. 13-20 pod numerem telefonu 863070477.

Jeżeli nikt nie odbiera telefonu w danym momencie może to oznaczać, że osoba odpowiedzialna za kolejkę oczekujących prowadzi zajęcia lub rozmowę indywidualną z pacjentem. Na nieodebrane połączenia oddzwaniamy.

Niezbędne dane: imię, nazwisko, adres, pesel, telefon kontaktowy.

Niezbędne dokumenty:

Skierowanie do Całodobowego OTU

Skierowanie do Dziennego OTU

UWAGA!

Skierowanie należy wysłać na adres WOPiTU w Łomży w terminie do 14 dni od daty wpisu na listę oczekujących. Niezachowanie tego terminu będzie skutkowało usunięciem z powyższej listy.

Kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe dane dotyczące kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień W Łomży są dostępne na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/ po wybraniu następujących parametrów:

  • Województwo: podlaskie
  • Świadczeniodawca: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień W Łomży

Informacje pochodzą od świadczeniodawców i są prezentowane w podziale na dwie kategorie medyczne „PRZYPADEK STABILNY” i „PRZYPADEK PILNY” (wybieramy odpowiednią opcję).

W następnej kolejności wybieramy odpowiednie pola:

  1. Jeśli szukasz informacji dotyczącej całodobowego oddziału terapii uzależnień wciśnij przycisk „Szpitale”.
  2. Jeśli szukasz informacji dotyczącej poradni uzależnień i współuzaleznienia, wciśnij przycisk „Przychodnie”
  3. Wciśnięcie przycisku „Inne” pozwoli na wyszukanie informacji dotyczącej listy oczekujących na leczenie w oddziale dziennym terapii uzależnień.

W serwisie publikowane są informacje o:

  • średnim czasie oczekiwania w dniach;
  • liczbie osób oczekujących według stanu na koniec miesiąca;
  • liczbie osób skreślonych w miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia,
  • pierwszy wolny termin.

Prezentowany w serwisie średni czas oczekiwania oznacza średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia u danego świadczeniodawcy.

Skip to content