Nowy Dyrektor WOPiTU – mgr Renata Szymańska


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Zgodnie z  Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2017 r. Nr 196/2564/2017 z dniem 1 marca 2017 r. na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży powołano Panią Renatę Szymańską w miejsce ustępującego ze stanowiska Pawła Romualda Kołakowskiego.