OGŁOSZENIE O PRACĘ (KSIĘGOWA/KSIĘGOWY)


Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni księgową/księgowego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość);
 • minimum 3 letnie doświadczenie w dziale księgowości;
 • znajomość zasad i przepisów z obszaru rachunkowości;
 • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
 • znajomość programów księgowych;

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • skrupulatność, dokładność i systematyczność;
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy;

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

 

Dokumenty należy złożyć do dnia : 30 marca 2018 r. do godziny 15.00

Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Łomży, ul. Rybaki 3, Sekretariat