OGŁOSZENIE O PRACĘ


Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Łomży zatrudni inspektora ochrony danych osobowych
w ramach umowy cywilnoprawnej
.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe preferowane prawnicze;
 • dobra znajomość (w teorii i praktyce) przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych;
 • podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • zdolność do pracy z dokumentacją i zapisami prawnymi

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane ukończone kursy, szkolenia dotyczące RODO;
 • sumienność, odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;
 • dokładność i terminowość;
 • nastawienie na jakość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

Podstawowe zadania zleceniobiorcy:

 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych poprzez plany sprawdzeń a także sprawozdania dla ADO i GIODO;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian prawnych lub organizacyjnych;
 • weryfikacja i nadzór nad dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych tj. polityką bezpieczeństwa oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym oraz dostosowanie dokumentacji do przepisów RODO;
 • zgłaszanie do GIODO zbiorów danych osobowych;
 • prowadzenie szkoleń dla osób przetwarzających dane osobowe;
 • prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku;
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO w zakresie kontroli;
 • pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych;
 • konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych;
 • informowanie administratora oraz pracowników przetwarzających dane osobowe,
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i doradztwo w tej sprawie;
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy
  w zakresie ochrony danych zawodowych;

 

Dokumenty proszę składać do dnia 16 marca 2018 r. do godziny 15.00

Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3, SEKRETARIAT