OGŁOSZENIE O PRACĘ


Praca: Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w ramach umowy zlecenia.

Preferowane:

 • wykształcenie wyższe;
 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
 • minimum 2 lata doświadczenia;
 • umiejętność pracy grupowej i indywidualnej;
 • dyspozycyjność;

Opis stanowiska:

 • rozpoznawanie źródeł trudności i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych;
 • formułowanie diagnozy problemowej stanowiącej podstawę do zaplanowania oddziaływań terapeutycznych;
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjenta uzależnionego;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
  i samokształcenia.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego;

 

Ofertę (CV + list motywacyjny) proszę składać do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 900
w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.