Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zasady przyjęć na terapię

OCZEKUJĄCYCH NA TERAPIĘ W CAŁODOBOWYM ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody psychoterapeutyczne w formie 8 tygodniowego programu, a następnie kontynuowana jest ambulatoryjnie przez 12 miesięcy.

Przyjęcia na oddział odbywają się w piątki w godz.12.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w ramach konsultacji w Poradni Uzależnień w Łomży. (tel. 86 216 67 03).

Pacjentom zaleca się odtrucie w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziale Psychiatrycznych lub innym oddziale dokonujących detoksykacji, zaleca się ok. 2 tygodniową abstynencję.

Pacjent zgłaszając się na konsultację w PU w Łomży powinien posiadać:

 • Dokument tożsamości,
 • Skierowanie od specjalisty psychiatry lub lekarza rodzinnego do Poradni Uzależnień,
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty, ewentualnie lekarza rodzinnego dotyczący aktualnego stanu zdrowia, zaleceń lekarskich oraz dawkowania zaleconych leków, które pacjent przyjmuje,
 • Motywację do leczenia

W czasie oczekiwania na leczenie w COTU w Łomży po odbytej konsultacji w PU w Łomży pacjent powinien:

 1. Utrzymywać całkowitą abstynencję.
 2. Jeżeli lekarz podczas konsultacji w PU w Łomży zaleci, uzyskać zaświadczenie od lekarza specjalisty, ewentualnie lekarza rodzinnego dotyczące aktualnego stanu zdrowia, zaleceń lekarskich oraz dawkowania zaleconych leków, które pacjent przyjmuje
 3. Zgłosić się do lekarza rodzinnego i poprosić o odpis wyników badań o ile były wykonane w ciągu ostatniego roku.
 4. W czasie oczekiwania na miejsce uczestniczyć w grupowej lub indywidualnej edukacji wstępnej prowadzonej zgodnie z programem Poradni Uzależnień na danym terenie.
 5. Uczestniczyć w Mitingach AA, spotkaniach klubu abstynenta odbywających się najbliżej miejsca zamieszkania, co najmniej jeden (dwa) razy w tygodniu.
 6. Pozałatwiać wszystkie sprawy przed wejściem w oddział. W czasie pobytu na terapii są ograniczone możliwości korzystania z przepustek.
 7. Potwierdzić swoją gotowość wejścia w oddział osobiście lub telefonicznie (tel. 86 216 67 03) na tydzień przed rozpoczęciem terapii.

BRAK POTWIERDZENIA TRAKTUJEMY JAKO REZYGNACJĘ Z MIEJSCA!

W WYZNACZONYM DNIU WEJŚCIA DO ODDZIAŁU NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ W GODZ. 12:00-13:00

 • Zgłaszając się na terapię należy zabrać:
 • Skierowanie do COTU uzyskane podczas konsultacji,
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty, ewentualnie lekarza rodzinnego dotyczące aktualnego stanu zdrowia, zaleceń lekarskich oraz dawkowania zaleconych leków, które pacjent przyjmuje uzgodnione jako niezbędne podczas konsultacji
 • Dokument tożsamości
 • rzeczy osobiste: ubranie na zmianę, dresy, tenisówki, bieliznę osobistą, kapcie, pidżamę, ręczniki, przybory toaletowe;
 • co najmniej 2 zeszyty 32-kartkowe, długopisy, (okulary do czytania – jeśli osoba używa).
 • Ze względu na intensywny psychoterapeutyczny charakter programu pacjent na terapię nie zabiera:
  • odbiorników radiowych i TV,
  • odtwarzaczy,
  • prasy, literatury,
  • komputerów przenośnych.

Posiadanie ich odwraca uwagę od leczenia.

Za rzeczy osobiste pacjenta w przypadku zaginięcia Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

Prosimy o poinformowanie członków rodziny i osób bliskich, że w czasie pobytu w Oddziale ze względów terapeutycznych kontakt jest ograniczony. Odwiedziny odbywają się w niedzielę i święta w godz. 9:00-15:00

W sprawie możliwości wcześniejszego wejścia, proszę o telefoniczne kontaktowanie się codziennie w godz. 13:00-15:00

DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ – ZASADY PRZYJĘĆ

Termin rozpoczęcia terapii w Dziennym Oddziale pacjent ustala z terapeutą na spotkaniu konsultacyjnym w Poradni Uzależnień w Łomży (tel. 86 216 67 03), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1. Do zarejestrowania się w poradni potrzebne są:

 • dowód osobisty,
 • skierowanie od lekarza do poradni,
 • ewentualne karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalach o ośrodkach odwykowych.

Po zakwalifikowaniu do oddziału i ustaleniu terminu przyjęcia pacjent, może korzystać ze spotkań indywidualnych z terapeutą oraz uczęszczać na grupę psychoedukacyjną „wstępną” w ramach poradni.

Wskazaniem do terapii w oddziale jest miejsce zamieszkania pacjenta w odległości umożliwiającej codzienny dojazd oraz brak poważnych schorzeń somatycznych. Wymagana jest stabilna abstynencja.

Uwaga! Do Dziennego Oddziału nie ma kolejki oczekujących. Pacjent może rozpocząć terapię od następnego dnia po uzyskaniu skierowania od lekarza.

Skip to content