Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Wysokiem Mazowieckiem

Ośrodek w Wysokiem Mazowieckiem udziela profesjonalnej bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom poniżej 7 r. ż, dzieciom 

i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych — do ich ukończenia.

Zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Zwróć się do ośrodka jeśli:

  • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

  • Masz problem z komunikacją z dzieckiem lub występuje brak relacji.

  • Dziecko nie radzi sobie w trudnych sytuacjach, podejmuje zachowania autodestrukcyjne.

  • Dziecko wykazuje zaburzenia neurorozwojowe.

 W ramach pomocy w ośrodku oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne

  • porada psychologiczne

  • sesje psychoterapii indywidualnej

  • sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej

  • sesje wsparcia psychospołecznego

  • Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

Świadczenia realizowane są bez skierowania i BEZPŁATNIE w ramach NFZ

 

Kontakt: Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wysokiem Mazowieckiem—- tel: (86) 217 32 40 lub 510 117 807

Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży
tel: 575 663 830

Bądź na numer stacjonarny: 86 216 67 03

Ośrodki współpracują ze sobą.

Skip to content