Ośrodek ma akredytację na prowadzenie staży


 

Z wielkim zadowoleniem pragniemy poinformować, że dnia 12.12.2016 r. Ośrodek uzyskał akredytację Dyrektora PARPA na prowadzenie staży, w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Akredytacja dla WOPiTU na prowadzenie staży