PROGRAM PSYCHOTERAPII POGŁĘBIONEJ w WOPiTU


W lutym 2018 istnieje możliwość dołączenia do grupy psychoterapii pogłębionej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środy w godz. 17.00 – 20.00.
Grupę prowadzi doświadczony psychoterapeuta, superwizor specjalista psychoterapii uzależnień Paweł R. Kołakowski.

Przed wejściem do grupy wymagane jest umówienie się ( tel. 602. 538.767 ) i odbycie konsultacji. Uczestnikami grupy mogą być osoby, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnienia oraz zaleca się by odbyli sesję zapobiegania nawrotom.

Osoby, które ukończyli terapię podstawową w innych ośrodkach, na spotkanie wstępne powinny przynieść kopię karty informacyjnej i zaleca się skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry.