Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia Uzależnień w Zambrowie

Poradnia Uzależnień w Zambrowie oferuje pomoc dla osób uzależnionych, zaniepokojonych zbyt częstym sięganiem po różne środki psychoaktywne ( min. alkohol, narkotyki, leki)) oraz rodzinom osób uzależnionych i doświadczających przemocy. W Poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych behawioralnie tzn. od hazardu, Internetu, komputera.
W Poradni przyjmowane są osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.
Rejestracja osobista lub telefoniczna odbywa się godzinach pracy poradni, pod numerem telefonu 602 386 660
Do zadań poradni należy:
 • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń behawioralnych,
 • diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób uzależnionych
 • realizacja programów korekcyjnych dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie
 • realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • realizacja programów psychoterapii dla członków rodzin osób uzależnionych,
 • udzielanie indywidualnych świadczeń dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Celem poradni jest:

 • udzielenie poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego,
 • poprawa jakości życia osób korzystających z psychoterapii,
 • wypracowanie długoterminowej stabilizacji abstynencji,
 • pomoc w lepszym rozumie siebie i swoich emocji, zachowań,
 • wzmocnienie motywacji do zmiany,
 • wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia ( działań prozdrowotnych i prospołecznych).
Godziny pracy Poradni:
Poniedziałek13.00 – 20.00
Wtorek9.00 – 17.00
Czwartek13.00 – 20.00
Poradnia w środy i piątki jest nieczynna.
Dla osób uzależnionych realizowany jest ambulatoryjny program psychoterapeutyczny obejmujący etapy:
I. Etap wstępny: edukacyjno-motywacyjny (trwa do 4 tygodni).
– wizyty indywidualne u terapeuty, psychologa,
– konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne),
– grupa wstępna- edukacyjna.
II. Etap podstawowy: intensywny (trwa do 12 miesięcy).
– indywidualny plan terapii (IPT) opracowany przez terapeutę na podstawie diagnozy i wyników konsultacji,
– udział w grupie psychoterapeutycznej nastawionej na akceptację uzależnienia,
– zajęcia – ćwiczenia psychoedukacyjne uczące życia na trzeźwo tj.
III. Etap pogłębiony: rehabilitacyjny (trwa do 24 miesięcy). – mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które przeszły program podstawowy w ramach poradni, oddziału dziennego lub stacjonarnego.
– spotkania indywidualne u terapeuty/psychologa,
– konsultacje specjalistyczne,
– udział w sesjach terapeutycznych cotygodniowych lub weekendowych dot.
 • Zapobiegania nawrotom,
 • Treningu zachowań konstruktywnych,
 • Warsztatach terapeutycznych.
Pacjenci mający trudność w utrzymaniu abstynencji program podstawowy terapii mogą realizować w ramach Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień w Łomży.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
RODZAJ GRUPYPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
GRUPA EDUKACYJNO – MOTYWACYJNA (WSTĘPNA)17.30-18.30  17.30-18.30 
GRUPA TERAPEUTYCZNA17.30-19.30  17.30-19.30 
Poradnia realizuje program terapeutyczny dla osób współuzależnionych obejmujący II etapy:
I. Etap wstępny edukacyjno-diagnostyczny ( trwa 3 miesiące).
– wizyty indywidualne u psychologa, terapeuty,
– konsultacje specjalistyczne – lekarskie,
– grupa psychoedukacyjna, raz w tygodniu.
II. Etap rozwojowy ( trwa 3 miesiące).
– indywidualna psychoterapia,
– udział w grupie psychoterapeutycznej, raz w tygodniu.
Trzeci etap pogłębiony programu psychoterapii dla osób współuzależnionych realizowany jest w ramach Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Łomży.

 

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY – PRACUJE POD SUPERWIZJĄ LESZKA SAGADYNA

Adam Kołakowski: Koordynator Poradni, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Dariusz Tracz: Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Joanna Drużyńska: Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Jowita Żołowicz- Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Skip to content