Spotkanie kierowników placówek lecznictwa uzależnień woj. podlaskiego


Narada rozpoczęła się o godz. 10 spotkaniem z jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Rok 2017 jest rokiem Narodowego Kongresu Trzeźwości. Podejmowany jest szereg inicjatyw trzeźwościowych na skalę krajową, których inicjatorem jest bp Tadeusz Bronakowski.

Pozostałe tematy dotyczyły:

  1. Aktywnej sytuacji poszczególnych placówek woj. podlaskiego. Trudności i mocne strony. Świadczenia terapeutyczne, którymi placówka wyróżnia się,
  2.  Zasady opiniowania i oceny programów merytorycznych placówek lecznictwa uzależnień w związku z planowanym kontraktowaniem świadczeń NFZ w 2018 roku,
  3. Nowe doniesienia na temat rozmiaru spożycia alkoholu i występujących szkód.