Staże kliniczne PARPA


Nazwa i adres ośrodka

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU)

 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Łomża 18-400, ul. Rybaki 3, tel. 86 216 67 03

Kierownik placówki

Renata Szymańska – Dyrektor WOPiTU, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA

Kierownik stażu

Chojnowska Małgorzata

Opiekunowie stażu

 1. Bożena Charczuk
 2. Małgorzata Chojnowska
 3. Paweł Kleczyński
 4. Adam Kołakowski
 5. Sylwia Kołakowska
 6. Paweł Romuald Kołakowski
 7. Renata Szymańska

Typ placówki stażowej

√ poradnia

√ oddział dzienny

√ oddział całodobowy

Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach w ciągu 1 dnia

minimalnie: 8

Stażysta odbywa codziennie 8 godzin stażu.
Plan stażu przewiduje przerwę obiadową między zajęciami, wynikającą z harmonogramu pracy placówki. Stażysta uczestniczy w zajęciach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00. Dodatkowo od poniedziałku do czwartku stażysta uczestniczy w zajęciach popołudniowych według własnych preferencji i ustaleń z opiekunem stażu.

Sposób organizacji stażu

 1. Termin stażu można uzgodnić telefonicznie lub mailowo. Stażysta zgłasza termin dla siebie dogodny. Ostateczny termin ustala stażysta z kierownikiem stażu. Kierownik stażu na wskazany adres wysyła zaproszenie.
 2. Staż odbywa stażysta w WOPiTU w:
 • Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień
 • Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień
 • Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 1. Staż dobywa stażysta codziennie w ciągu dwóch tygodni po sobie następujących (poniedziałek-piątek).
 2. Staż zawiera 80 godzin ustruktualizowanej pracy w kontakcie z pacjentem, opiekunem i kierownikiem stażu.
 3. Plan stażu przewiduje zwiększenie stopnia trudności stażu dla osób, które mają doświadczenie zawodowe w terapii uzależnień, poprze zmniejszenie ilości godzin konsultacji z opiekunem stażu na rzecz współprowadzenia, prowadzenia grup w terapii pogłębionej.
 4. Stażysta zobowiązany jest do odbycia części stażu w Poradni gdzie realizowany jest program pogłębiony terapii uzależnień.
 5. Stażysta odbywa staż zgodnie z planem stażu oraz wytycznymi zawartymi w programie stażu.
 6. Plan stażu obejmuje zapoznanie się z programami terapeutycznymi dla różnych grup pacjentów: uzależnionych chemicznie i behawioralnie, współuzależnionych.

Podstawowym założeniem stażu klinicznego jest praktyczne zademonstrowanie stażyście różnych grup, metod i technik terapeutycznych oraz realistyczne nakreślenie kolejnych kroków pacjenta od leczenia stacjonarnego do kontynuacji terapii w formie ambulatoryjnej.

Warunki zaliczenia stażu

Na staż przyjmowane są osoby, które przedstawią zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora PARPA z dnia 01.07.2012r. (z późn. zmianami):

 1. Zaświadczenie o nadaniu statusu „Osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień” albo „osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie instruktora uzależnień”
 2. Zaświadczenie po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w 14 ust. 2pkt 1 rozporządzenia.

Zaświadczenie należy przedstawić (kopię) w pierwszym dniu stażu).

Warunki zaliczenia stażu:

 1. Ocena umiejętności prowadzenia sesji grupowych:
  psychoedukacyjnych i
  psychoterapeutycznych:
 • Sesje grupowe dla osób uzależnionych
 • Sesje grupowe dla osób współuzależnionych

Ocenianie: sposób prowadzenia, rozumienie zjawisk w procesie grupowym,
prezentacja materiału (mikroedukacja), sposób udzielania informacji zwrotnych

 1. Ocena umiejętności w zakresie pracy indywidualnej z pacjentem:
 • Nawiązywanie kontaktu, zebranie wywiadu, rozumienie problemów pacjenta, w tym motywacji do zmiany
 • Przygotowanie na podstawie zebranych informacji studium przypadku, w tym przedstawienie pacjenta na tle grupy, rozumienia jego problemów wraz z propozycją strategii terapeutycznej, biorąc pod uwagę program placówki.
 1. Ocena prowadzonej dokumentacji powierzonego pacjenta

Stażysta prowadzi Dziennik Stażu, i w ramach tego sporządza zapisy swojej pracy.
Omawia swoją pracę na zebraniach klinicznych, z opiekunem stażu, lub kierownikiem
stażu.

Możliwość zakwaterowania w ośrodku stażowym

Tak.

Szczegóły do ustalenia telefonicznie z Kierownikiem stażu.

Rodzaje zajęć, w których uczestniczy stażysta (proszę kliknąć na nagłówek)

 

Pozostałe informacje

Ośrodek jest placówką z rozwiniętym programem dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

W ramach Poradni Uzależnień, pracujemy z osobami uzależnionymi na poziomie podstawowym i pogłębionym, w procesie grupowym i indywidualnym. W ramach całodobowego oddziału terapii uzależnień i w ramach dziennego oddziału terapii uzależnień pracujemy z osobami uzależnionymi od środków chemicznych i uzależnień behawioralnych (hazard
i inne uzależnienia behawioralne).

Zespół terapeutyczny naszego Ośrodka to zespół, który kształci się w kilku nurtach psychoterapii: zintegrowanej, psychodynamicznej, humanistycznej, ericksonowskiej, dzięki temu panuje atmosfera sprzyjająca rozwijaniu umiejętności i potwierdzaniu już nabytych.

W ramach wolnego czasu, w weekend, uczestnik stażu może skorzystać
z oferty turystycznej naszego regionu. Łomża jest miastem pięknie położonym na wzgórzu, w dolinie Narwi, jednej z najpiękniejszych rzek Polski. Rejon nasz przepełniony jest tradycją kurpiowszczyzny. Dla lubiących historię –zwiedzanie Fortyfikacji carskich, skansenu w pobliskim miasteczku, dla lubiących sporty zimowe, nieopodal stok śnieżny dla narciarzy, saneczkarzy, a latem, czysta woda Narwi zmyje trudy dni, piękne tereny dla lubiących spacery.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z otrzymaniem dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w celu uzyskania certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, może dofinansować koszty II etapu jeszcze dla 1 osoby. Osoby chętne muszą przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: sekretariat@wopitu.pl, termin składania zgłoszeń do: 30.11.2017r.

Zielone płuca Polski.