Świąteczny zjazd Absolwentów


Zjazd Absolwentów 16.12.2017r.

Serdecznie zapraszamy na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 16.12.2017 r.

Temat Zjazdu: „Trzeźwienie jako narodziny do nowego życia

Po części tematycznej planowane jest świąteczne spotkanie z łamaniem się opłatkiem, ciepłą herbatą i czymś słodkim. Serdecznie zapraszamy.

Osoby prowadzące: Paweł Kleczyński, Dariusz Tracz

Start – godzina 10.00

Do uczestnictwa zapraszamy:

  • osoby, które przeszły terapię w WOPiTU zarówno w oddziale dziennym jak i całodobowym oraz w poradni.
  • osoby po terapii w innych placówkach
  • osoby będące członkami rodzin naszych pacjentów.

Prosimy o przekazywanie tej informacji  znajomym  zwłaszcza  na spotkaniach w grupach  AA, Al – anon i w klubach abstynenta.