Zapraszamy na warsztaty pracy z ciałem


Łomżyński Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Innych Uzależnień na rok 2017

finansowany przez Urząd Miasta w Łomży

Zaprasza na realizację zadania

Zwiększenia niezbędnych oddziaływań terapeutycznych

pt : „Czym sen dla ciała, tym trzeźwość dla ducha – odświeżaj siły”

————————————————————————————————

Zapraszamy na warsztaty pracy z ciałem

które odbędą się dnia 10.09.2017 roku

o godzinie 10.00

Wiek od 12 lat, ubierz się wygodnie.

Warsztaty pracy z ciałem.

Nauka radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach

poprzez różne formy treningu relaksacyjnego i gimnastykę

 poprawiającą ogólną kondycję organizmu.

Zaprasza Dorota Krupińska i Izabela Grześkiewicz