Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Podwójna Diagnoza

      Paweł Kleczyński        

Kierownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień oraz Koordynator Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień.
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1179, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację PSYCHOMED, regularnie superwizuję swoją pracę z pacjentem, od 2008 roku pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.

Dariusz Tracz

 

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, absolwent szkolenia „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” organizowanego przez IPZ. Od 3 lat pracuje
z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami pod superwizją.
Adam Kubeł

Pedagog resocjalizacji, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Uczestnik studiów podyplomowych „Terapia Uzależnień” w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J.Korczaka. Ukończył szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego.

Martyna Kos-Czyż

 

 
Anna Leśniewska

Pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień certyfikat PARPA nr 264, w pracy z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami pracuje od 26 lat.
Karol Paryszuk

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. W trakcie procesu certyfikacji w zakresie psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończone szkolenia z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych     oraz     szkolenie    przygotowujące do    pracy   z osobami chorymi psychicznie  w środowisku, trener metody Biofeedback Iº.
Bożena Charczuk

Magister pielęgniarstwa, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 183, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez P-I-E w Łodzi, odbycie szkolenia w zakresie genogramu, od 26 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Posiada statut trenera ART-u.

Edyta Mateuszczyk

 
Skip to content