ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE


ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

ORGANIZATOREM JEST WOPiTU W ŁOMŻY

W RAMACH

Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych (dzieci, młodzież, dorośli) pt : „Czym sen dla ciała, tym trzeźwość dla ducha – odświeżaj siły”, realizowany z zadania Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017

02 grudnia 2017 rok (sobota)

w godz. 14.00

zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe.


Tym razem robimy biżuterię sutasz

WEŹ ZE SOBĄ NOŻYCZKI

I OKULARKI JEŚLI NOSISZ

Zapisy i szczegółowe informacje u Danuty Brzezińskiej-Furman pod. Tel 86 216 67 03

ZAPROSZENIA NA WARSZTATY