ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH


Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, zaprasza kierowników, biegłych oraz kandydatów na biegłych placówek leczenia uzależnień na szkolenie, które ma na celu poszerzenia wiedzy o zasadach diagnozowania i orzekania w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Szkolenie odbędzie się 29.11.2017r, o godzinie 10, w świetlicy Ośrodka w Łomży wejście od strony rzeki.

 

Obok umieszczono zaproszenie oraz kartę zgłoszeniową na szkolenie: Zaproszenie, Karta Zgłoszenia