Zasady przyjęć na terapię


INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ŁOMŻY I ZAMBROWIE PO RAZ PIERWSZY

Zgodnie wymogami NFZ bez skierowania magą być przyjmowane osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych. Od pozostałych wymagane są skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty psychiatry.

 

INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO / PACJENTA

 

W komórkach organizacyjnych WOPiTU leczone są osoby z następującymi rozpoznaniami w/g klasyfikacji ICD-10: od F10.x do 19.x (wszystkie uzależnienia chemiczne), F63.0 i F63.8 (uzależnienia od hazardu i uzależnienia behawioralne).

Ponadto członkowie rodzin osób uzależnionych i nadużywających z rozpoznaniami: Z81.1 i Z81.3 oraz F41.x, F43.x, F45.x, F48.x i F60.x

(x – oznacza, że leczymy cały zakres znajdujący się pod tym kodem).

Uprzejmie prosimy Szanowanych Państwa lekarzy kierujących o informację na skierowaniu o dotychczasowym leczeniu:

  • jeśli pacjent leczy się u Państwa z powodu innych schorzeń i na stałe przyjmuje leki,
  • jeżeli w ciągu ostatniego roku pacjent miał wykonywane badania diagnostyczne (laboratoryjne), to prosimy bardzo o informację o wynikach tych badań lub pacjenta o dostarczenie kserokopii wyników badań.

 

OCZEKUJĄCYCH NA TERAPIĘ W ODDZIALE STACJONARNYM

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody psychoterapeutyczne w formie
8 tygodniowego programu, a następnie kontynuowana jest ambulatoryjnie przez 12 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane odbyciem terapii są zobowiązane spełnić następujące wymagania:

1. Utrzymywać całkowitą abstynencję.

2. Zgłosić się do najbliższej poradni odwykowej w celu uzyskania skierowania lub odbycia zaleconych konsultacji. Ewentualnie wykonać zalecone badania: aktualne prześwietlenie klatki piersiowej, badanie ogólne krwi, moczu i WR.

3. Zgłosić się do lekarza rodzinnego i poprosić o odpis wyników badań o ile były wykonane w ciągu ostatniego roku.

4. Uczestniczyć w grupowej lub indywidualnej edukacji wstępnej prowadzonej zgodnie z programem Poradni Uzależnień na danym terenie.

5. Uczestniczyć w Mitingach AA, spotkaniach klubu abstynenta odbywających się najbliżej miejsca zamieszkania, co najmniej jeden (dwa) razy w tygodniu.

6. Pozałatwiać wszystkie sprawy przed wejściem w oddział. W czasie pobytu na terapii są ograniczone możliwości korzystania z przepustek.

7. Potwierdzić swoją gotowość wejścia w oddział osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem pracownika terenowej poradni odwykowej na 5 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

 

BRAK POTWIERDZENIA TRAKTUJEMY JAKO REZYGNACJĘ Z MIEJSCA!

W WYZNACZONYM DNIU WEJŚCIA DO ODDZIAŁU NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ W GODZ. 1000-1300

Zgłaszając się na terapię należy:

1. Zabrać ze sobą rzeczy osobiste; piżama, kapcie, ręczniki, mydło, przybory toaletowe, środki do prania, strój sportowy, własne sztućce, kubek, kartę telefoniczną z kodem do budki, bieliznę osobistą, dwa długopisy, okulary (jeśli ktoś posiada) zeszyt 60 kart. i 32 kart.

2. Zabrać wyniki badań i karty informacyjne z pobytów w szpitalach.

3. Prosimy o nie zabieranie ze sobą: większej ilości pieniędzy, biżuterii i drogocennych przedmiotów, odbiorników radiowych i przenośnych odtwarzaczy muzyki, wędek, gier hazardowych oraz pojazdów np. motor, samochód. Posiadanie ich odwraca uwagę od leczenia.

Za rzeczy osobiste pacjenta w przypadku zaginięcia Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

Prosimy o poinformowanie członków rodziny i osób bliskich, że w czasie pobytu w Oddziale ze względów terapeutycznych kontakt jest ograniczony. Odwiedziny w niedzielę i święta w godz. 1000-1400

 

W sprawie możliwości wcześniejszego wejścia, proszę o telefoniczne kontaktowanie się codziennie w godz. 1300-1500

 

 


DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ – ZASADY PRZYJĘĆ

Pacjenci chcący podjąć terapię w  Dziennym Oddziale   zgłaszają się do Poradni Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3 na rozmowę wstępną kwalifikacyjną, którą przeprowadza terapeuta. Do zarejestrowania się  w poradni potrzebne są: dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (osoby nieubezpieczone mogą również podjąć leczenie nieodpłatnie), ewentualne karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalach o ośrodkach odwykowych. Następnie pacjent jest umawiany na wizytę diagnostyczną do lekarza  i ewentualnie do psychologa. Po zakwalifikowaniu do oddziału i ustaleniu terminu przyjęcia pacjent, może korzystać ze spotkań indywidualnych z terapeutą oraz uczęszczać na grupę psychoedukacyjną „wstępną” w ramach poradni.

Wskazaniem do terapii w oddziale jest miejsce zamieszkania pacjenta w odległości umożliwiającej codzienny dojazd oraz brak poważnych schorzeń somatycznych. Wymagana jest stabilna abstynencja.

Uwaga ! do dziennego oddziału nie ma kolejki oczekujących. Pacjent może rozpocząć terapię od następnego dnia po uzyskaniu skierowania od lekarza.