Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

zAKŁAD
OPIEKUŃCZO LECZNICZY

Z przyjemnością informujemy, że w ramach umowy w NFZ

od 01.07.2022 r. funkcjonuje w strukturach WOPiTU

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

W ramach, którego działa:
 
1. Oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym – 26 łóżek

 

2. Oddział opiekuńczo-leczniczy wentylacji mechanicznej – 4 łóżka

Świadczenia udzielane są w zakresie:

 • prowadzenia pełnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
 • prowadzenia opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie,
 • prowadzenia leczenia farmakologicznego i dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta,
 • wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenia psychoterapii,
 • prowadzenia terapii zajęciowej,
 • zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych.

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Usługi zdrowotne w opisanym wyżej zakresie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny:

 • lekarze specjaliści,
 • pielęgniarki posiadające dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w specjalistycznej opiece długoterminowej,
 • opiekunowie medyczni,
  fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta zajęciowy,

Opłatę za pobyt w Zakładzie ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ( art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dbamy, aby każdy korzystający z naszych usług był zadowolony z warunków pobytu oraz ze sposobu świadczenia całościowej opieki.

Dokumenty do pobrania dla pacjenta znajdziesz tutaj:

Skip to content