Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Całodobowy Oddział z Podwójną Diagnozą

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oferuje nowy zakres w naszym regionie:

 Świadczenie terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).


 

Termin  podwójna  diagnoza,  inaczej  podwójne  rozpoznanie  odnosi  się do grupy pacjentów, u  których  współwystępują  zaburzenia     związane   z używaniem substancji psychoaktywnych i poważne  zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia,  zaburzenia  afektywne  lub lękowe.

 

Wszystkie, nowe zaoferowane przez NFZ świadczenia medyczne są dla pacjentów bezpłatne.

Skip to content