Konferencja "Zrozumieć Dziecko z FASD"

Urząd Miasta Łomża Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Łomży
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku

zapraszają na Konferencję

ZROZUMIEĆ DZIECKO Z FASD
SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH

 która odbędzie się w dniach 16-17.10.2018 r.
w auli PWSiP w Łomży, ul. Akademicka 14

Prosimy o potwierdzenie obecności do 11.10.2018 r.
pod nr tel. 86 216 28 20

Program Konferencji
16 październik 2018 r. (wtorek)   17 październik 2018 r. (środa)
9.30 - 9.50 Przywitanie i wystąpienia gości.   10.00 - 10.10 Rozpoczęcie.
9.50 - 10.30 mgr Magdalena Borkowska (psycholog, główny specjalista w PARPA) - Dziecko z zespołem FAS/FASD. Skala zjawiska, najnowsze badania.   10.10 - 10.55 dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło (psycholog, psychoterapeuta, specjalizuje się w neuropsychologii rozwojowej dzieci we wczesnym okresie rozwoju, Centrum Psychologiczne "Item" w Żywcu) - Model terapii dla dzieci z FASD.
10.30 - 11.15 dr n. med. Małgorzata Klecka (psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji FAStryga) - Zaburzenia ze Spektrum FASD. Objawy i diagnostyka.   10.55 - 11.40 dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło - Przywiązanie jako czynnik chroniący rozwój.
11.15 - 13.00 mgr Iwona Palicka (neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu) - Rozwój przywiązania od poczęcia do 3 r. życia.   11.40 - 12.25 Alicja Nowocińska (psycholog) - FAScynujące dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - doświadczenia Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.
13.00 - 13.15 Przerwa kawowa.   12.25 - 12.40 Przerwa kawowa.
13.15 - 14.00 mgr Iwona Palicka (neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu) - Neurobiologiczne podstawy do tworzenia więzi.   12.40 - 13.10 Marzenna Pogoroszewska (rodzic zastępczy) - Dziecko z FASD w rodzinie zastępczej, opieka i wychowanie.
14.00 - 14.45 dr n. med. Małgorzata Klecka (psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji Fastryga) - FASD a kształtowanie się przywiązania.   13.10 - 13.30 Projekcja filmu "Wieczne dziecko".
14.45 - 15.15 Dyskusja podsumowująca pierwszy dzień konferencji.   13.30 - 14.00 Podsumowanie konferencji.

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński
Prezydent Miasta Łomża
Mariusz Chrzanowski

WSPÓŁFINANSOWANA W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2018.

Co to jest FASD?

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m. in.: serca i stawów).

 Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 • uczeniem się
 • koncentracją uwagi
 • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
 • koordynacją ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • relacjami z ludźmi
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, jak opisane powyżej, występują również:

 • prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała)
 • dysmorfie twarzy (charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

Pamiętaj, że zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży!
Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych