Informatyk / Referent ds. rozliczeń z NFZ

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni pracownika na stanowisko Informatyk / Referent ds. rozliczeń z NFZ.

 

Zakres obowiązków :

 • Administracja sieci komputerowych oraz inne czynności związane z pracą zawodową na stanowisku Informatyka,

 • Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie informatyczne

 • Znajomość regulacji prawnych i przepisów w tym znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Znajomość systemów i programów informatycznych w służbie zdrowia i innych.

 • Znajomość obsługi portalu potencjału NFZ

 • Techniczna wiedza z budowy komputera i standardowego sprzętu IT (Drukarka, Laptop, urządzenie wielofunkcyjne) oraz działania serwera

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 • Odpowiedzialność, sumienność, systematyczność

 • Dobre zdolności komunikacyjne

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Interesującą pracę w świetnej atmosferze i zgranym zespole, możliwość realizowania swoich pomysłów

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża, tel. 86 216 28 20.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień możliwy jest pod adresem:

 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża,

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Pani/Pana dane osobowe określone w przepisach prawa pracy1, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2,3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, w zakresie nie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, również dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. u. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3 Art. 9 ust. 1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 5 lat od daty przekazania do archiwum zakładowego lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. Akta osób przyjętych w procesie rekrutacji odkłada się do akt osobowych

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją

Pielęgniarka specj. anestezjologiczna

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym od dnia 01.10.2020 r. pielęgniarki z ukończoną specjalizacją, kursem kwalifikacyjnym lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Kontakt: tel. 86 216 28 20 CV prosimy kierować na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fizjoterapeuta, Technik Farmacji, Psycholog, Logopeda

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym od dnia 01.10.2020 r. pracowników na stanowiska: mgr fizjoterapii w wymiarze ¾ etatu , technika farmacji w wymiarze co najmniej 1 etatu, psychologa w wymiarze 16 godzin tygodniowo, logopedę w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz opiekunów medycznych. Kontakt: tel. 86 216 28 20 CV prosimy kierować na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarki

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym od dnia 01.10.2020 r. pielęgniarki z ukończoną specjalizacją, kursem kwalifikacyjnym lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie: opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowego lub geriatrycznego lub opieki paliatywnej. Kontakt: tel. 86 216 28 20 CV prosimy kierować na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekarze

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zatrudni do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym od dnia 01.10.2020 r. lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w dziedzinach: chorób wewnętrznych , medycyny ogólnej lub geriatrii, neurologii, psychiatrii. Kontakt: tel. 86 216 28 20 CV prosimy kierować na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.