Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Zambrowie

Adam Kołakowski

 

Kierownik   Poradni   Uzależnień   i   Współuzależnienia   w   Łomży, Kierownik Poradni Uzależnień   i Współuzależnienia w Łomży, Kierownik Poradni Uzależnień w Zambrowie.
Psycholog, specjalista  psychoterapii   uzależnień   certyfikat PARPA    nr    883,    psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericsonowskim w Łodzi, od 2005 r. pracuje w Ośrodku z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin, prowadzi terapię par i małżeństw.
Psycholog,  specjalista   psychoterapii   uzależnień   certyfikat   PARPA   nr   883,  psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericsonowskim w Łodzi, od 2005 r. pracuje w Ośrodku z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin, prowadzi terapię par i małżeństw.

Mariusz Załuski

Psycholog, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, ukończył staż oraz  cykl superwizji   przewidziany   w programie certyfikacji PARPA.  Od 2005 r.  uczestniczy  w Curriculum – całościowym szkoleniu z zakresu terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim; w jego ramach ukończył min. cykl szkoleniowy „Terapia rodzin” oraz dwuletnie szkolenie „Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii” prowadzone przez Heriberta Doring-Meijera (Niemcy). Specjalizuje się w pracy z uzależnieniami behawioralnymi u młodzieży.

Danuta Brzezińska–Furman

 

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA, Ukończone Studium Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień w kierunku pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem – Certyfikat. Od 1991 roku udział w szkoleniach i realizacja programów profilaktycznych takich jak np.: „Nasza klasa”. Elementarz”, „NOE”, „Debata” organizacja obozów socjoterapeutycznych, tematycznych warsztatów wyjazdowych, kolonii wyjazdowych i stacjonarnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
Danuta Kozłowska

Specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1794, w lecznictwie odwykowym pracuje od 1993 roku – 25 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. W terapii pracuje w nurcie dialogu motywującego. Aktualnie – uczestnik Studium Dialogu Motywującego w Toruniu.
Sylwia Kołakowska

Psycholog,  specjalista  psychoterapii  uzależnień  certyfikat  PARPA  nr  512,  od  18  lat   pracuje  z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Ukończyła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”.
Bożena Charczuk

Magister pielęgniarstwa, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 183, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez P-I-E w Łodzi, odbycie szkolenia w zakresie genogramu, od 26 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Posiada statut trenera ART-u.
Dariusz Tracz

 

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, absolwent szkolenia „Terapia  osób  z  uzależnieniami  behawioralnymi”  organizowanego  przez  IPZ.  Od  3 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami pod superwizją.
Paweł Dusza

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1769, posiada certyfikat CANDIS, FRED. Od 4 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.

Piotr Pruszko

 

Monika Godlewska

Edyta Mateuszczyk

Skip to content