Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Zambrowie

Oferuje pomoc dla osób zaniepokojonych zbyt częstym sięganiem po różne środki psychoaktywne (min. alkohol, narkotyki, leki, nikotyna) oraz osobom współuzależnionym, rodzinom osób uzależnionych i doświadczającym przemocy.

Ponadto w ramach Poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych behawioralnie tzn. od hazardu, internetu, komputera.

Poradnia udziela porad osobom ubezpieczonym w NFZ i nieubezpieczonym.

Adres18-300 Zambrów, ul. Wojska Polskiego 49 (budynek Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas).

Koordynator Poradni: Adam Kołakowski – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Rejestracja osobista lub telefoniczna w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu:  602 386 660

Godziny pracy Poradni:

Poniedziałek

13.00 – 20.00

Wtorek

9.00 – 17.00

Czwartek

13.00 – 20.00

 

Dla osób uzależnionych realizowany jest ambulatoryjny program psychoterapeutyczny obejmujący 3 etapy:

I. Etap wstępny: edukacyjno-motywacyjny (trwa do 5 tygodni).

 • wizyty indywidualne u terapeuty, psychologa,
 • konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne),
 • grupa wstępna- edukacyjna.

II. Etap podstawowy (trwa 8 miesięcy).

 • indywidualny plan terapii (IPT) opracowany przez terapeutę na podstawie diagnozy i wyników konsultacji,
 • udział w grupie psychoterapeutycznej nastawionej na akceptację uzależnienia,
 • zajęcia – ćwiczenia psychoedukacyjne uczące życia na trzeźwo.

III. Etap pogłębiony – rehabilitacyjny (trwa do 24 miesięcy) – mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które przeszły program podstawowy w ramach poradni, oddziału dziennego lub stacjonarnego.

 • spotkania indywidualne u terapeuty/psychologa,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • udział w sesjach terapeutycznych cotygodniowych lub weekendowych dot.
 • Zapobiegania nawrotom,
 • Treningu zachowań konstruktywnych,
 • Warsztatach terapeutycznych.

Pacjenci mający trudność w utrzymaniu abstynencji, program podstawowy terapii mogą realizować w ramach Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień w Łomży.

 Poradnia udziela porad i konsultacji specjalistycznych dla osób pozostających w bliskim związku z osobą uzależnioną (współuzależnionych), oraz realizuje program terapeutyczny obejmujący 2 etapy:

 I. Etap wstępny: edukacyjno-diagnostyczny.

 • wizyty indywidualne u psychologa, terapeuty,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • grupa psychoedukacyjna (trwa 13 spotkań).

II. Etap rozwojowy.

 • indywidualna psychoterapia,
 • udział w grupie psychoterapeutycznej (trwa 3 miesiące).

Trzeci etap pogłębiony programu psychoterapii dla osób współuzależnionych realizowany jest w ramach 

Poradni Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży.

Skip to content