Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

XXV-lecie WOPiTU

XXV-lecie WOPiTU obchodzone było w ramach Konferencji " Ku Trzeźwości Narodu"

Konferencja zorganizowana została w dniach 7-8 listopada 2017 roku. Udział w niej wzięło ok. 600 osób zarówno z Łomży i sąsiednich powiatów, jak też z Ostrołęki i województwa mazowieckiego. Samorządowcy, specjaliści w leczeniu uzależnień, duchowni, nauczyciele i pedagodzy, członkowie stowarzyszeń abstynenckich i zajmujących się profilaktyką, a także rodziny borykające się z problemem alkoholowym dyskutowały o profilaktyce uzależnień, a także o tym jak pomóc ludziom dotkniętym problemem uzależnienia. W ramach Konferencji „Ku Trzeźwości Narodu” odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości, 25-lecie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomżyńska Szkoła Profilaktyki. W konferencji wzięli również udział członkowie zarządu województwa podlaskiego – Bogdan Dyjuk, Stefan Krajewski i wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Bagiński.

Jubileusz 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży to doskonała okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i dążeń. Jest również momentem refleksji nad czasem przeszłym, przyszłym i nad tym co aktualne. To również czas, aby w sposób szczególny uczcić długoletnią pracę i zaangażowanie wszystkich tych, dzięki którym ten jubileusz mógł zaistnieć. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wiele osób jest zatrudnionych w Ośrodku od ok. 20-25 lat i to im należą się największe podziękowania za wkład w rozwój i jakość świadczonych usług terapeutycznych.

Aktualnie w ramach proponowanej oferty terapeutycznej WOPiTU chce swoim oddziaływaniem objąć cały system rodzinny leczących się pacjentów. Najnowsza propozycja pomocy to terapia małżeńska i terapia pary. Jako forma wsparcia metod terapeutycznych wykorzystywana jest metoda biofeedbecku. Wielu pracowników oprócz wymaganych do udzielania świadczeń szkoleń z zakresu uzależnień ukończyło 4 letnie szkoły psychoterapeutyczne w różnych nurtach.

W latach 1992-2016 w poradniach było zarejestrowanych około 22 tysięcy osób, 

w oddziałach: stacjonarnym i dziennym w latach 1995-2016 leczyło się ok. 5,5 tysiąca pacjentów. To wymowne liczby, które pokazują jak potrzebna i ważne jest pomoc udzielana przez Ośrodek. Zakres działania wykracza znacznie poza obszar województwa podlaskiego. Problem cierpienia osób dotkniętych uzależnieniem i ich rodzin jest ciągle aktualny od początku istnienia placówki, zwłaszcza że rozszerzyło się spektrum uzależnień.

Planowana zmiana miejsca funkcjonowania WOPiTU pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów, zwłaszcza leczonych stacjonarnie i stworzy przestrzeń do dalszego rozwoju.

Skip to content