W związku z obchodami Światowego Dnia Przeciwdziałania Samobójstwom przypadającego 10 września

W dniu 19 września 2022 roku odbyła się

Konferencja pt.: „Stwarzamy nadzieję poprzez działanie – Możesz być światłem”

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży            Według danych WHO każdego roku ponad 700 tys. ludzi umiera z powodu samobójstwa. W Polsce codziennie 15 osób podejmuje próbę samobójczą, a 11 z nich jest udana. Z danych Komendy Głównej Policji zebranych w Raporcie pt. „Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012-2021” wynika, iż więcej osób ginie w wyniku samobójstw, niż w wypadkach samochodowych. Na każdą 28-osobową klasę przypada średnio dwóch uczniów po próbie samobójczej. Każde samobójstwo i próba samobójcza wpływa nawet na 20 osób z najbliższego otoczenia. Gdy dzieci podejmują próby samobójcze, ich rodzice są przerażeni, bezsilni, często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Ta tragedia dotyka także ich rówieśników z klasy, podwórka czy najbliższego otoczenia. Dzieci potrzebują wsparcia rodziców oraz opiekunów, zwłaszcza w momentach, kiedy przychodzą pierwsze problemy i kryzysy. Nie powinny wtedy zostawać z nimi same. To my, dorośli, powinniśmy pełnić tę rolę, być stabilnym wsparciem i empatycznym słuchaczem, który przeprowadzi dziecko przez trudny okres dorastania.

Wrzesień jest tym miesiącem w roku, w którym najwięcej odnotowywanych jest prób samobójczych, a rekordowym pod tym względem dniem tygodnia jest poniedziałek.

Eksperci podkreślają, że człowieka, który ma myśli samobójcze, można rozpoznać po zmianach w zachowaniu.

– Niepokojące powinno być izolowanie się takiej osoby, nieuzasadnione porządkowanie ważnych spraw, czy aktywność w Internecie ukierunkowana na poszukiwanie skutecznych sposobów odebrania sobie życia – mówiła psycholog kliniczna i psychoterapeuta dr Sylwia Szymańska.

Konferencja była wydarzeniem otwartym, jednak ze spotkania ze specjalistami skorzystali przede wszystkim pedagodzy i psychologowie szkolni oraz pracownicy instytucji pomocy i wsparcia rodziny.

Z wypowiedzi prelegentek uczestnicy mogli się dowiedzieć też jakie zachowania i wypowiedzi mogą wskazywać na myśli samobójcze oraz jakie czynniki zwiększają takie ryzyko.

Szczególną grupą są ludzie między 55. i 59. rokiem życia. Z jednej strony dokonują pewnego rodzaju podsumowania swojego życia, z drugiej ich organizm inaczej metabolizuje np. używki czy leki przy pomocy których podejmują próby samobójcze – dodaje dr Sylwia Szymańska.

Ze statystyk wynika, że taką formę odebrania sobie życia np. poprzez połknięcie dużej dawki środków nasennych częściej wybierają kobiety, dlatego też wśród mężczyzn próby te są częściej skuteczne.

Często czynnikiem dodatkowym, który ułatwia taką decyzję  są środki psychoaktywne. Po spożyciu alkoholu łatwiej jest podjąć taką decyzję, wyłącza się myślenie, a działanie jest bardziej impulsywne. Badania wykazują, że myśli samobójcze miała prawie co druga osoba uzależniona. I to także od hazardu, bo oni czasem znajdują się w stanie, gdy nie widzą innego sposobu wyjścia z sytuacji w jakiej się znaleźli – mówiła dyrektor WOPiTU w Łomży Renata Szymańska.

Szczególnie zatrważające są dane dotyczące dzieci i młodzieży – z roku na rok liczba osób podejmujących próby samobójcze wzrosła w tej grupie dwukrotnie.

Czynników i powodów może być tyle, ile przypadków. To z jednej strony angażowanie się emocjonalne takich młodych ludzi w świecie internetowym i odseparowanie się od rzeczywistości, z drugiej – podatność na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i zaniedbania rodzicielskie – wylicza psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1 w Łomży Magdalena Kołakowska.

Z przedstawionych podczas konferencji danych wynika, że na świecie próba samobójcza jest podejmowana co 40 sekund. W Polsce jest to od kilku lat – 5 tys. przypadków rocznie, w województwie podlaskim – 150.

Skip to content