Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

Poradnia oferuje pomoc dla osób:
 • używających substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, np. opiatów, marihuany, haszyszu, leków, kokainy, amfetaminy, ekstazy, LSD i innych halucynogenów, nikotyny, substancji wziewnych, dopalacze.
 • uzależnionych od hazardu i innych nawyków i popędów– zakupoholizm, pracoholizm, pornografia, uzależnienie od gier komputerowych, internetu, zaburzenia odżywiania,
 • członków rodzin (współuzależnionych) ww osób.
GODZINY PRACY PORADNI
Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 14.00-16.00
Środa —————-
Czwartek 09.00-18.00
Piątek 11.00-15.00
Celem Poradni jest:
 • udzielenie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • pomoc w rozwiązywania problemów osobistych i poprawa jakości życia osób korzystających z psychoterapii,
 • wypracowanie długoterminowej stabilizacji abstynencji,
 • pomoc w lepszym rozumie siebie i swoich emocji, zachowań,
 • wzmocnienie motywacji do zmiany, procesu zdrowienia.
 • wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia.
Zadaniem Poradni jest:
 • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, zaburzeń behawioralnych,
 • diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób uzależnionych,
 • realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych,
 • realizacja programów psychoterapii dla rodzin,
 • prowadzanie sesji psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej lub rodzinnej,
 • udzielanie indywidualnych świadczeń dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
W Poradni realizowany jest program CANDIS dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Program obejmuje z reguły 10 sesji, które realizowane są w ciągu 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. W programie mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia, problemowo używające przetworów konopi, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z ich używania lub po prostu porozmawiać o swoim problemie ze specjalistą. Terapia jest bezpłatna.
ZESPÓŁ TERAPUTYCZNY
Adam Kołakowski: Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Paweł Dusza: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Mariusz Załuski: Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia.
Edyta Mateuszczyk: Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia.
Sylwia Kołakowska: Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Skip to content