Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży

Poradnia oferuje bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, seks, zakupy, praca, internet/komputer) i członków ich rodzin – osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.
Do Poradni można zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, dzwoniąc na numer (86) 216 67 03. Na pierwszą wizytę wymagany jest dokument tożsamości a także dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.
Do zadań Poradni należy:
  • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń behawioralnych,
  • diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób uzależnionych
  • realizacja programów korekcyjnych dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie
  • realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
  • realizacja programów psychoterapii dla członków rodzin osób uzależnionych,
  • udzielanie indywidualnych świadczeń dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Celem Poradni jest:
 • niesienie pomocy osobom cierpiącym,
 • udzielenie wsparcia psychologicznego,
 • poprawa jakości życia osób korzystających z psychoterapii,
 • wypracowanie długoterminowej stabilizacji abstynencji,
 • pomoc w lepszym rozumie siebie i swoich emocji, zachowań,
 • wzmocnienie motywacji do zmiany,
 • wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia ( działań prozdrowotnych i prospołecznych).
Oferta dla osób uzależnionych
Poradnia przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone. Podjęcie terapii nie wymaga skierowania. W Poradni prowadzona jest profesjonalna psychoterapia dla uzależnionych na etapie podstawowym oraz pogłębionym. Ambulatoryjny program psychoterapii dla osób uzależnionych podzielony jest na III etapy: I- etap wstępny tzw. edukacyjno-motywacyjny ( trwa 2-4 tygodnie), II etap podstawowy ( trwa do 12 miesięcy), III etap pogłębiony ( trwa 12-24 miesiące). Pierwszym etapem działań jest proces diagnostyczny który w naszej palcówce trwa około miesiąca i obejmuje konsultację psychiatryczną i psychologiczną-terapeutyczną. Po odbyciu tego etapu z osobą ustalany jest indywidualny plan leczenia. Psychoterapia odbywa się w formie spotkań indywidualnych i grupowych zgodnie z harmonogramem.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
RODZAJ GRUPY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
GRUPA EDUKACYJNO – MOTYWACYJA 18.00-19.00 18.00-19.00
GRUPA TERAPEUTYCZNA 17.00-19.00 17.00-19.00
GRUPA ZAAWANSOWANA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 18.00-20.00
GRUPA DLA OSÓB Z DEFICYTAMI POZNAWCZYMI – OD WRZEŚNIA 10.00-11.00
Osoby mające trudność w utrzymaniu abstynencji program podstawowy terapii mogą realizować w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień.
Osoby, które ukończyły całościowy program leczenia w poradni, oddziale dziennym lub stacjonarnym bądź w innych placówkach leczenia uzależnień mogą skorzystać z terapii na etapie pogłębionym w formie:
 • psychoterapii indywidualnej,
 • psychoterapii grupowej: grupie nawrotów dla osób uzależnionych, treningu umiejętności zachowań konstruktywnych.
Pacjentom proponowany jest udział w grupach samopomocowych Ruchu Anonimowych Alkoholików.
Oferta dla członków rodzin osób uzależnionych, z syndromem DDA
Psychoterapia dla członków rodzin osób uzależnionych prowadzona jest w trzech etapach. W pierwszym etapie przeprowadzony jest proces diagnostyczny, który trwa około miesiąca i obejmuje konsultację psychiatryczną i psychologiczną. Po zakwalifikowaniu do terapii ustalany jest indywidualny plan leczenia, który obejmuje psychoterapię indywidualną oraz grupową i będzie trwać w zależności od wskazań 12-24 miesiące. Terapia indywidualna odbywa z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego i grupowego tygodniowo.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH-WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
RODZAJ GRUPY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
GRUPA WSTĘPNA 17.30-19.30
GRUPA ROZWOJOWA 17.30-19.30
GRUPA POGŁĘBIONA 17.30-19.30
Osoby uzależnione po ukończonym podstawowym programie terapii ( 3-6 okresie abstynencji) oraz współuzależnione mogą wziąć udział w sesjach psychoterapeutycznych poświęconych tematom dotyczącym komunikacji małżeńskiej, radzeniu sobie ze złością, o emocjach, o poczuciu wysłanej wartości, porozumiewaniu się z dziećmi i radzeniu sobie z problemami wychowawczymi.
ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
PRACUJE POD SUPERWIZJĄ LESZKA SAGADYNA
Adam Kołakowski: Koordynator Poradni, specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 883, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, absolwent 4-letniego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericsonowskim w Łodzi.
Renata Szymańska: Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1123, absolwentka 4 letniego Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej w P-I-E w Łodzi i Studium Dialogu Motywującego w Toruniu.
Danuta Brzezińska-Furman: Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA. Ukończyła Studium Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień w kierunku pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem – Certyfikat.
Sylwia Kołakowska: Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr. 512. Ukończyła i prowadzi „Szkołę dla rodziców i wychowawców”.
Paweł Romuald Kołakowski: Psycholog kliniczny, Superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, absolwent szkoły psychoterapii INTRA w Warszawie.
Bożena Charczuk: Magister pielęgniarstwa, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA nr 183, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericsonowski w Łodzi. Posiada statut trenera ART-u.
Danuta Kozłowska: Specjalista psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA nr 1794. Ukończyła Studium Dialogu Motywującego w Toruniu.
Paweł Dusza: Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1769, posiada certyfikat CANDIS, FRED.
Mariusz Załuski: Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.
Małgorzata Załuska: Psycholog Kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.
Monika Wądołowska: Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.
Anna Leśniewska: Pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień certyfikat PARPA nr 264, w pracy z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.
Martyna Kos-Czyż: Psycholog, specjalista terapii w trakcie certyfikacji.
Paweł Kleczyński: Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1179, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację PSYCHOMED.
Karol Paryszuk: Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, trener metody Biofeedback Iº.
Dariusz Tracz: Pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, absolwent szkolenia „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” organizowanego przez IPZ.
Piotr Pruszko: Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.
Adam Kubeł: Pedagog resocjalizacji, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Uczestnik studiów podyplomowych „Terapia Uzależnień” w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J.Korczaka. Ukończył szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego.
Monika Godlewska: Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
Edyta Mateuszczyk: Psycholog, specjalista terapii w trakcie certyfikacji.
LEKARZE SPECJALIŚCI
Hanna Tyszkiewicz – Chojnowska- Specjalista psychiatra.
Agnieszka Świetlik – Lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji.
Adrian Kubiszewski – Lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji.
Agnieszka Kruszewska – Specjalista psychiatra.
Skip to content