Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Skargi i wnioski

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków określa §14 pkt . 5 „Regulaminu Organizacyjnego” Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

W sytuacji naruszenia swoich praw pacjent może złożyć skargę do:

  • Kierowników komórek organizacyjnych
  • Dyrektora WOPiTU

Pacjentów przyjmuje:

– Dyrektor WOPiTU w dni robocze w godz. 14:00 – 15:00. Po uprzednim ustaleniu

Skargę/wniosek dotyczącą działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży możne złożyć:

– pisemnie w sekretariacie budynku administracji WOPiTU

   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Łomża

– mailowo na adres:

  sekretariat@wopitu.pl

– listownie na adres:

  Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

  18-400 Łomża

W sytuacji naruszenia swoich praw pacjent może również złożyć skargę do:

1. Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Sekcja Skarg i Wniosków

ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

pn. 8:00-17:00; wt.-pt. 8:00 – 16:00

u Zastępcy Dyrektora POW NFZ ds. Świadczeniobiorców i służb Mundurowych, czw. w godz. 9:00 – 11:00 (po wcześniejszym umówieniu tel. 85 745-95-31)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu oraz pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej (seklretariat@nfz-bialystok.pl), za pośrednictwem ELektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

tel. 22 532-82-50, fax: 22 506-50-64

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

formularz kontaktowy: www.gov.pl/rpp/napisz-do-nas

EPUAP – adres skrzynki: /RZPP/SKRYTKA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

(pn.-pt. w godz. 8:00-18:00)

3. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa

tel. 22 556-44-40 (pn.-pt. w godz. 10:00-14:00)

fax: 22 556-44-50

e-mail: hfhr@hfhr.pl

4. Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

tel. 22 583-66-00, fax: 22 583-66-96

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

(pn.-pt. w godz. 8:15-16:15)

telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych czy postępowania lekarza/pielęgniarki w sposób sprzeczny z przepisami prawa albo zasadami etyki zawodowej,  pacjenci mogą zwrócić się do:

1. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok

tel. 85 747-00-16

tel./fax. 85 744-11-09

e-mail: oroz@oipip.bialystok.pl

(dyżury pełnione są w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 15:00-17:00)

Skip to content