Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

KONFERENCJE

Konferencja „Zrozumieć dziecko z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych"

Odbyła się w dniach 16-17.10.2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14. Współorganizatorami był Urząd Miasta w Łomży i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Objęta została Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego.

Zaproszenie do uczestnictwa przyjęli: Pani Poseł Bernadeta Krynicka, członek zarządu sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Marek Szeremeta, Prezes Bractwa Trzeźwości Joanna Kleczyńska, dyrektorzy miejskich placówek tzw. pomocowych (MOPS, DPS, CPZ, PCPR) pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy i psycholodzy ze szkół i przedszkoli, studenci kierunków społecznych, pracownicy medyczni oddziału noworodkowego i dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, rodziny zastępcze. Oczywiście nie mogło zabraknąć terapeutów uzależnień i osób korzystających z leczenia w Ośrodku. Ogółem około 250 osób.

Tematyka Konferencji dotyczyła rozpoznawania, diagnozowania, funkcjonowania i pomocy dziecku z FAS/FASD oraz jego rodzinie. Zapobieganie i profilaktyka syndromu FAS/FASD jest jednym z zadań do realizacji w Narodowym Programie Zdrowia.

Agenda Konferencji:
I dzień godz. 9.30 – 15.15
Rozpoczęcie od przywitania gości, następnie od godz. 9.50. rozpoczęła się część wykładowa dotycząca:

  • skali zjawiska problemu FAS/FASD w Polsce , Stanowisk, rekomendacji, zaleceń w zakresie FASD – Magdalena Borkowska główny specjalista PARPA, psycholog
  • rozwoju przywiązania od poczęcia do 3 r.ż. i neurologicznego wyposażenia do tworzenia więzi – Iwona Palicka neurolog, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu
  • zaburzeń ze spektrum FASD, objawów i diagnostyki, styli przywiązania i ich wpływu na jakość relacji w dorosłym życiu , FASD a kształtowanie się przywiązania – dr n. med. Małgorzata Klecka psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji FAStryga.

II dzień godz. 10.00 – 14.00, wykłady dotyczyły:

  • czynników chroniących rozwój dziecka, modeli terapii i wsparcia, nowoczesnych metod pomocy dziecku i rodzinie – Iwona Palicka neuropsycholog, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.
  • lokalnych doświadczeń Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w opiece nad dzieckiem z FASD – Alicja Nowocińska, psycholog CPZ
  • dziecko z FASD w rodzinie zastępczej, opieka i wychowanie w opinii rodzica zastępczego.
  • podsumowanie Konferencji

Tematy poruszane przez prelegentów budziły duże zainteresowanie i ciekawość. Powstały już nowe pomysły na kontynuację podjętej tematyki.

Skip to content