Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

PROJEKT

Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” ETAP II

DOFINANSOWANIE – [5 587 990,00 ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – [17 393 200,78 ZŁ]

W ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” ETAP II przeprowadzono modernizację, remont i przebudowę wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku i przystosowania go do potrzeb leczenia uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

 

 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI :

1. Wykonanie adaptacji pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26

czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

2. Przeprowadzenie prac z zakresu generalnego remontu: roboty przygotowawcze, usunięcie

kolidujących sieci energetycznych, przebudowa istniejącego budynku z dostosowaniem do

nowych funkcji – rozbiórki, wykonanie nowych nadproży i przebić w ścianach, osuszenie i

odgrzybienie ścian i podłogi piwnic, wykonanie izolacji p. wilgociowej ścian i fundamentów,

wykonanie izolacji termicznej elewacji istniejącej i nowych tynków zewnętrznych.

Wykonanie nowych ścian wewnętrznych, nowych sufitów podwieszanych, nowych tynków

wewnętrznych. Odwodnienie dachów i zmiana pokrycia dachów pod kątem aktualnych

parametrów wymaganych w warunkach technicznych.

 

3. Wymiana stolarki okiennej na spełniającą przepisy sanitarne i ppoż.

 

4. Wymiana stolarki drzwiowej na spełniającą przepisy sanitarne i ppoż.

 

5. Wykonanie podłóg z wykładzin antystatycznych.

 

6. Wykończenie ścian w gładziach, malowanie farbami higienicznymi, zabezpieczenie miejsc

szczególnie narażonych na zabrudzenia (np. przy umywalkach) płytkami ceramicznymi lub

wykładziną ścienną.

 

7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetleniowej, instalacja

nowych lamp LED.

 

8. Wykonanie instalacji gazów medycznych : tlen, powietrze, próżnia.

 

9. Wykonanie wentylacji mechanicznej.

 

10.Wykonanie klimatyzacji mechanicznej bytowej wraz z nawilżaniem i odzyskiem ciepła.

 

11. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

 

12. Budowa instalacji sanitarnych: odwodnienia terenu.

 

13. Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz systemu sygnalizacji

włamania.

 

14. Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej.

 

15. Montaż zabezpieczeń przed mechanicznymi uszkodzeniami na ścianach – narożniki

zewnętrzne, listwy, odbojn, itp.

 

16. Przebudowa całości budynku szpitala z dostosowaniem go do aktualnych przepisów

sanitarno-medycznych , bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz osób niepełnosprawnych

– np. główne wejście do budynku, podjazd dla karetek, wymiana wind wewnętrznych.

 

17. Wyposażenie podstawowe pomieszczeń zgodnie z wymogami ujętymi w w/w

rozporządzeniu: gabinetu lekarskiego, rejestracji, punktów pielęgniarskich, śluzy dla

chorych zakaźnie, sal pacjentów: 38 łóżek i szafek przyłóżkowych, kosze, niezbędne

wyposażenie: szafy, półki na ubrania, dozowniki, stoliki, krzesła.

 

18. Wyposażenie sanitarne i montaż: umywalek, baterii umywalkowych, dozowników na

środki dezynfekcyjne, pojemników na ręczniki w salach, umywalek, misek ustępowych,

pisuarów w toaletach, gabinetach, szatniach.

 

19. Wyposażenie gabinetów terapii grupowej i indywidualnej (krzesła, stoliki, regały).

 

20. Wykonanie mebli w szatni dla personelu i pacjentów-podwójne szafki na nóżce.

 

21. Wyposażenie kuchni i jadalni, pokoi socjalnych.

 

22. Wyposażenie w kosze na odpady.

 

23. Wyposażenie poczekalni w krzesła (20szt).

 

24. Budowa budynku technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania budynku

głównego leczenia uzależnień.

 

25. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: budowa dróg, chodników, 26 miejsc

parkingowych, 3 wiat, nowych murków, schodów zewnętrznych, urządzenie terenów

zieleni.

 

 

CEL

 

                Modernizacja, remont i przebudowa wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych w Łomży z przeznaczeniem na nową siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

            W wyremontowanym budynku będą realizowane zadania statutowe WOPiTU, związane z profilaktyką i leczeniem stacjonarnym i ambulatoryjnym osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.

Skip to content